FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Lokality zkamenělinA

B

C

D

E

F

G

H

Ch

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

(-) (1) (1) (1) (-) (-) (-) (1) (-) (-) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (-) (-) (1) (5) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1)

B Nahoru

Benátky u litomyšle

Benátky u Litomyšle

Obec Benátky leží 1 km jižně od Litomyšle. Na začátku obce se nachází činný lom, který provozuje firma PROFISTAV Litomyšl, a.s.. V lomu se těží svrchnokřídové pískovce s hojným výskytem klepet desetinožce Protocallianassa antiqua.


C Nahoru

Červené Pečky

Červené Pečky

Bývalý lom (dnes již zašlý) v křídových pískovcích, cca 100 m jižně od nádraží v Červených Pečkách. Ústřičné lavice tvořené druhem Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.)


D Nahoru

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Malý kamenolom se nachází na okraji lesíka severozápadně od obce Dubenec. Přístupný je po polní cestě odbočující severním směrem ze silnice spojující Dubenec s Lanžovem cca 150 m od konce obce Dubenec. Polní cesta vede okolo samoty Bousův Hostinec. Od silnice je lom vzdálen asi 500 m.


H Nahoru

Horní Kalná

Horní Kalná

Odval bývalého důlního díla. Na haldičce nacházíme černošedé prachovité vápnité jílovce a šedé tence vrstevnaté vápence, jílovce a rozpadavé pelosiderity s čočkami šedočerných silicitů. Jezerní sedimentaci dokládají i nálezy rybích šupin i celých ryb.


J Nahoru

Jince - Vinice

Jince - Vinice

Vinice je přírodní památka nedaleko Jinec na Příbramsku ve Středočeském kraji. Je to světově cenná paleontologická lokalita, známá již od druhé poloviny 18. století. Vyskytuje se zde mnoho zkamenělin kambrické mořské fauny, například trilobiti rodu Paradoxides a Hydrocephalus.


K Nahoru

Koněpruské jeskyně - Houbův lom

Koněpruské jeskyně - Houbův lom

Houbův lom se nachází přímo pod hlavním vstupem do Koněpruských jeskyní. Je součástí národní přírodní památky a naučné stezky Zlatý kůň.


Kundratice u Košťálova

Kundratice u Košťálova

Levý břeh Kundratického potoka nedaleko od firmy APM Stavební (Kundratice 63) naproti stodole. Běžně se zde vyskytují rostlinné i živočišné fosilie.


L Nahoru

Libna

Libná

Asi 3,5 km severně od Adršpachu a 3 km severozápadně od kostela ve Zdoňově leží relativně mělký činný lom. Přístup na lokalitu je po asfaltové komunikaci z Adršpachu směrem na hraniční přechod, v severní části obce Zdoňov odbočíme vlevo na mostek přes Zdoňovský potok a pokračujeme asi 3 km po těžko sjízdné kamenité cestě až k lomu.


Loděnice - Barrandovy jámy - Špičatý vrch

Loděnice - Barrandovy jámy - Špičatý vrch

Obec Loděnice ve Středočeském kraji se nachází na trati Praha–Plzeň a svým geologickým a paleontologickým významem dávno proslula i za hranicemi České republiky.


M Nahoru

Markoušovice - halda dolu Ignác

Markoušovice - halda dolu Ignác

Markoušovice, dnes součást Velkých Svatoňovic, mají mnoho zajímavostí. Mezi ně patří objevení černého uhlí v roce 1590. Jeho dobývání se následně rozšířilo po celých Jestřebích horách a trvalo přesně 400 let.


Masty - Lom

Masty - lom

Horní partie lomu jsou tvořeny relativně silnou vrstvou slínovců - po našem opuk. Ty jsou odtěžovány jako skrývkový materiál. Nikdy jsem v těchto nekvalitních, rozpadavých opukách neobjevil žádnou fosílii, až jednou ...


N Nahoru

Nová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Drobné lůmky ve váp. pískovcích podél skalní římsy nad údolím. V lůmcích podél vrcholu svahu byl těžen pískovec pro stavební účely. Na lokalitě jsou na několika profilech odkryty křemenné (kvádrové) pískovce a vápnité pískovce svrchního cenomanu (svrchní křída) mořského původu.


O Nahoru

Obora - Malý Chlum

Obora - Malý Chlum

Opuštěný lom založený ve východní stěně svědeckého vrchu Malý Chlum. Na lokalitě jsou starým lomem odkryty sedimenty svrchní křídy, které jsou zachovány v depresní tektonické struktuře blanenského prolomu a v současnosti vytvářejí denudační relikty v podobě svědeckých vrchů.


Obora - U Tramvaje

Obora - U Tramvaje

Jedná se o malý lůmek mezi obcemi Jabloňany a Obora zhruba 5 km JZ od obce Boskovice a necelý 1 km od obce Obora. Území je součástí Boskovické brázdy jejího podcelku Malá Haná v části označované Krhovský hřbet.


R Nahoru

Rabštejnka

Rabštejnka

Opuštěné lomy v terénním stupni po obou stranách silnice byly založeny v křídových jemnozrnných křemenných pískovcích (spodní část lomů) a ve vápnitých pískovcích odkrytých ve svrchní části lomů.


S Nahoru

Skryje - Jezírka

Skryje - Jezírka

Turisticky známý kaňon Zbirožského potoka sv. od Podmokelského mlýna je vytvořen ve svrchnokambrických andezitech, při kontaktu s dacity, které tvoří na levé straně údolí vrch Čihátko.


Skryje - Luh

Skryje - Luh

Lokalita se nachází na pravém břehu Berounky ve svahu nad mostem v osadě Luh. V řadě přírodních i umělých odkryvů zde vystupují střední a svrchní polohy skryjských vrstev tvořené převážně pevnými šedomodrými, deskovitě odlučnými, prachovými břidlicemi.


Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

Obec Svatý Jan pod Skalou se nachází v samotném srdci Českého krasu a spolu s celosvětově proslulým a turisticky vyhledávaným hradem Karlštejn patří mezi nezapomenutelné dominanty okresu.


Šachov u Borohrádku

Šachov u Borohrádku

Opuštěné hliniště vpravo u silnice Borohrádek Velká Čermná. Na této lokalitě objevil v roce 2002 Mgr. Michal Matějka zkamenělé fragmenty kostí mořské gigantické křídové ryby Xiphactinus sp., která tehdy měřila 5 až 6 metrů a vážila necelou tunu.


Štíty

Štíty

Štíty, 15 km z. od Šumperka, cihelna 1 km sv. od kostela ve Štítech. V jílovcích jsou roztroušené vápenité schránky mlžů, břichonožců, izolované destičky ostnokožců, části amonitů, rostlinné zbytky aj. V sideritových konkrecích jsou nejčastěji zachováni mlži, méně břichonožci a amoniti.


Z Nahoru

Žacléř - Důl Jan Šverma

Žacléř - Důl Jan Šverma

Oblast černouhelného dolu je pro těžbu uzavřena, a od roku 1992 v této oblasti probíhá rekultivace (bohužel). Dnes je oblast dolu téměř zrekultivovaná, ale v oblasti těžebních jam a jejich blízkého okolí je stále možné najít rostlinné fosílie. Je však nutno předem získat povolení od firmy Gemec – Union a.s., která v současné době objekty využívá.