FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Skryje - Jezírka (Zkameněliny)Skryje - Jezírka

Skryje - Jezírka

Skryje - Jezírka

Skryje - Jezírka

Skryje - Jezírka

Lokalizace:
Turisticky známý kaňon Zbirožského potoka sv. od Podmokelského mlýna je vytvořen ve svrchnokambrických andezitech, při kontaktu s dacity, které tvoří na levé straně údolí vrch Čihátko. (1)

Informace o lokalitě:
Geologickým podkladem jsou horniny kambrického stáří. Větší část rezervace tvoří svrchnokambrické vulkanické horniny křivoklátsko-rokycanského pásma - dacity - a ve východní části tufy. Svislé sloupcovité rozpukání vulkanitů zde ovlivnilo tvar skalních stěn a tvorbu skalních prahů. V jihozápadní a v severní části vystupují místy na povrch prachovité a jílovité břidlice jineckého souvrství středního kambria s četnými zkamenělinami, zejména trilobity a ramenonožci. (Němec J. a Vojen L., Chráněná území ČR, Střední Čechy). (2)

Geologie:
Na začátku zahlubujícího se kaňonu u Podmokelského mlýna vychází podloží tvořené středně kambrickými sedimenty jineckého souvrství prachovité a jílovité břidlice s četnými zkamenělinami, zejména trilobity a ramenonožci. Dále po proudu potoka převažuje dacitová suť z Čihátka a tektonicky postižené skály andezitu. Sloupcovité rozpukání vulkanitů ovlivnilo tvar skalních stěn a tvorbu prahů. Vlastní kaňon je úzkou průrvou ve skále, potok pod soutěskou vytváří místy tůňky. Lokalita je důležitá i rozsáhlými výchozy andezitu při bázi svrchnokambrického křivoklátsko-rokycanského vulkanického komplexu. (1)

Paleontologie:
Zdejší vulkanity bohužel fosílie neobsahují.

Zdroj:
Geologické lokality - Jezírka (u Skryjí) (1)
Server věnovaný krajině, která se nalézá západně od Prahy: Brdy, Křivoklátsko a Český kras. (2)Skryje - Jezírka

Fotogalerie z návštěv

Skryje - Jezírka - 12.8.2015Skryje - Jezírka

Fotogalerie nálezůSkryje - Jezírka

Literatura

CHLUPÁČ, Ivo. Geologické zajímavosti pražského okolí. Praha: Academia, 1988.

CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-0914-0.Skryje - Jezírka na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1158 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-12-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1158.
(2) Brdy.info : Křivoklátsko - pravý břeh Berounky : Skryjská jezírka [online]. [cit. 22.12.2020]. Dostupné z: http://www.brdy.info/kapitoly/skryjska_jezirka.php
(3) Svět geologie : Kam na výlety : Výlety do terénu : Středočeský kraj : Skryje – legendární lokalita trilobitů [online]. Copyright © [cit. 25.12.2020]. Dostupné z: http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety/vychazka_skryje_web.pdf