FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Lom u Červených PečekLom u Červených Peček

Lom u Červených Peček

Lom u Červených Peček

Lom u Červených Peček

Lom u Červených Peček

Lokalizace:
Bývalý lom (dnes již zašlý) v křídových pískovcích, cca 100 m jižně od nádraží v Červených Pečkách.

Informace o lokalitě:
"Paleontologická lokalita s dobře zachovanou ústřičnou lavicí. Přírodní památka od roku 1977. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočeského kraje, 8. 12. 1977." (1)

Geologie:
"Odkryty jsou křídové pískovce a slepence v mocnosti cca 3.5 m s ústřičnými lavicemi. V nejvyšší části (pod sprašovou závějí) i vápence. Ve spodní části odkryvu jsou to žlutavé, dobře vytříděné rozpadavé jemno až středozrnné pískovce křemenné s ojedinělými úlomky makrofauny. Výše, nad ostrou litologickou hranicí, jsou tyto pískovce bělošedé, slabě glaukonitem nazelenalé a na jejich bázi je vyvinuta ústřičná lavice.
Výše glaukonitické pískovce přijímají štěrčíkovou příměs a podíl až přejdou do štěrčíkových slepenců. Ty jsou vápnité z rozpuštěných schránek ústřic, jejichž výskyt je zde omezen. Do nadloží přecházejí slepence do světlešedých nevápnitých, středno až hrubozrnných glaukonitických pískovců s ojedinělými valouny křemene až 3 cm v průměru. Opět obsahují zmíněné konkrece a hojné, ale zřetelně drobnější, ústřice. Pevný strop křídového odkryvu tvoří ostře nasedající lavice organodetritického písčitého vápence s křemennými valouny a faunou, převážně v úlomcích." (1)

Paleontologie:
"Nad ostrou litologickou hranicí, jsou bělošedé pískovce, slabě glaukonitem nazelenalé. Na jejich bázi je vyvinuta ústřičná lavice, tvořená druhem Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.). Některé exempláře přesahují velikost 10 cm." (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Lom u Červených Peček ID:83 (1)Lom u Červených Peček

Fotogalerie z návštěv

Lom u Červených Peček - 27.2.2022Lom u Červených Peček

Fotogalerie nálezů

Lom je vyhlášen přírodní památkou, je již poměrně zašlý, byla pořízena pouze fotografická dokumentace.Lom u Červených Peček

LiteraturaLom u Červených Peček na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 83 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-03-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/83.
(2) Lom u Červených Peček – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_u_%C4%8Cerven%C3%BDch_Pe%C4%8Dek
(3) Svět geologie : Kam na výlet : Výlety do terénu : Středočeský kraj: Lom u Červených Peček (PDF) [online]. Copyright © [cit. 05.03.2022]. Dostupné z: http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety/vychazka_u_cervenych_pecek_lom_web.pdf
(4) egeon : Cíle : Příroda : Geologické jevy : Jiné geologické jevy : Lom u Červených Peček [online]. Copyright © 2015 [cit. 05.03.2022]. Dostupné z: https://egeon.cz/cile/2308/lom-u-cervenych-pecek?c=2237