FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Dubenec - pískovcový lom (Zkameněliny)



Malý kamenolom se nachází na okraji lesíka severozápadně od obce Dubenec. Přístupný je po polní cestě odbočující severním směrem ze silnice spojující Dubenec s Lanžovem cca 150 m od konce obce Dubenec. Polní cesta vede okolo samoty Bousův Hostinec. Od silnice je lom vzdálen asi 500 m. Lomová stěna je na jihovýchodním okraji lomu. Pískovec je těžen ze 4 lavic o mocnosti 1-2 m a přímo v lomu je zpracováván až na výrobky ušlechtilé kamenické výroby. (1)

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Dubenec - pískovcový lom

Lokalizace:
Přístup je po polní cestě odbočující severním směrem ze silnice spojující Dubenec s Lanžovem cca 150 m od konce obce Dubenec. Polní cesta vede okolo samoty Bousův Hostinec. Od silnice je lom vzdálen asi 500 m. Lomová stěna je na jihovýchodním okraji lomu. (1)

Informace o lokalitě:
Lom leží u obce Dubenec, severozápadně od lázní Velichovky. Pískovce jsou okrově zbarvené s šedavými a rezavými drobnými polohami. Horniny jsou téměř horizontálně uloženy. Téměř rektangulární puklinatost ovlivňuje blokovitost horniny. Na ložisku je možné získat prakticky jakoukoliv surovinu z hlediska velikosti bloků a kvality suroviny. Je možné je použít téměř na všechny produkty ušlechtilé kamenické výrobky. Od kamene sochařského, až po lícové zdivo. Těžba je „ruční“ oddělování bloků návrty a klíny. Větší bloky se uvolňují malými náložemi trhavin s přísně řízenými účinky. Kámen je zpracován v místě v kamenických dílnách (řezání, broušení). (2)

Geologie:
Ložisko je otevřeno v mezozoických křídových pískovcích. Pískovce, i když velice homogenní, mají proměnlivost jak vertikálně, tak horizontálně. Nalezneme zde polohy, které jsou pevnější a zároveň polohy hůře tmelené a lépe opracovatelné. Jistým negativem (ne vždy) jsou polohy (vrstvy) bohaté fosiliemi. Jedná se o misky měkkýšů. Tyto polohy jsou méně pevné, často dochází i k oddělování bloků podle těchto vrstev. Na těchto vrstvách se mění i barva do temnějších rezavých zbarvení. (2)

Paleontologie:
.

Zdroj:
Dekorační kameny, vápence a vybrané písky ČR - Dubenec (1)
Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva (2)



Dubenec - pískovcový lom


Dubenec - pískovcový lom

Fotogalerie nálezů

Připravuji ...



Dubenec - pískovcový lom

Literatura

PANÁČEK, Michal (ed.). Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva. Praha: Národní technické muzeum, 2013.
ISBN 978-80-7037-229-6.



Dubenec - pískovcový lom na internetu


Citace

Citace

(1) IIS7 [online]. Dostupné z: http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=record&id=201
(2) PANÁČEK, Michal, ed. Historické způsoby opracování kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního kamene kvádrového zdiva. Praha: Národní technické muzeum, 2013.
ISBN 978-80-7037-229-6.
(3) Dubenecký pískovec. Dubenecký pískovec [online]. Dostupné z: https://www.dupis.cz/


Dubenecký pískovec s.r.o.

Kontakt na majitele (provozovatele)

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ, OBJEDNÁVKY Ondřej Štelmák
+420 734 833 577
stelmak@dupis.cz

VÝROBA, KAMENOLOM Jan Brož
+420 731 051 886
broz@dupis.cz

ADRESA Dubenecký pískovec s.r.o.
Horní Brusnice 1
544 74 Horní Brusnice

IČO 08805342
DIČ CZ08805342

Orientační adresa kamenolomu pro navigace je Dubenec 241, lom se nachází za domem s tímto číslem popisným.
WWW Dubenecký pískovec s.r.o.