FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Nová Lhota u Kutné HoryNová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Nová Lhota u Kutné Hory

Lokalizace:
Lůmky podél přítoku Vrchlice, soustava stěnových pískovcových lůmků se nachází 300 m s. a sv. od obce Nová Lhota. (1)

Informace o lokalitě:
Drobné lůmky ve váp. pískovcích podél skalní římsy nad údolím. V lůmcích podél vrcholu svahu byl těžen pískovec pro stavební účely (Urbánek 1959). (1)

Geologie:
Na lokalitě jsou na několika profilech odkryty křemenné (kvádrové) pískovce a vápnité pískovce svrchního cenomanu (svrchní křída) mořského původu (Urbánek 1959). (1)

Paleontologie:
Pískovce obsahují četnou makrofaunu (ústřice a rudisti), která je zpravidla koncentrovaná v polohách, které jsou výsledkem splachů z mělčích (plážových) částí okraje křídové pánve. Kvartérní sedimentární pokryv chybí, nebo je zastoupen málo mocnými polohami spraší (srovnej Urbánek 1959).
Jeden z lůmků se proslavil kosterním nálezem dinosaura z čeledi Iguanodontidae (Fejfar et al. 2005). Ten je naprosto unikátní nejen v rámci České republiky, ale i celé střední Evropy. Dosud nejdůležitější je nález stehenní kosti suchozemského dinosaura, z něhož bylo možné určit typ obratlovce i způsob života. Koncem roku 2017 byl na základě této kosti popsán a pojmenován nový druh - Burianosaurus augustai (první nově pojmenovaný dinosaur z našeho území!) (Madzia D. 2017).
Zbytky obratlovců představují i zuby žraloků (rody Cretolamna, Otodus) a zuby kostnatých ryb (Pycnodus).
Fosilní zbytky bezobratlých reprezentují například akumulace schránek rudistů druhu Radiolites sanctaebarbarae POČTA. Mocné akumulace schránek ústřic, zastoupené především druhem Rhynchostreon suborbiculatum (LAMARCK), lze srovnat jen s výskytem chráněného přírodního výtvoru v lomu u Červených Peček (Vodrážka 2005). Až jeden metr mocné polohy obsahují desítky dobře zachovalých jedinců, často s artikulovanými miskami.
Přítomnost vrtavých vápnitých spongií ichnorodu Entobia na této lokalitě svědčí o výskytu tohoto ichnotaxonu v nejmělčím mořském prostředí, které bylo zastiženo ve svrchní křídě (Vodrážka 2006). Vrtavé spongie ve schránkách ústřic z této lokality dovolily získat cenná paleobiologická a paleogeografická data (Vodrážka 2006). Typovou lokalitou druhu Entobia exogyrarum (POČTA) je právě lokalita Nová Lhota, Počtou (1885) označovaná též jako Mezholezy.
Další druhy ústřic (např. Hyotissa semiplana) a dalších bezobratlých (serpulidi, mechovky) dokládají bohatý život v počáteční fázi sedimentace české křídové pánve. (1)

Zdroj:
Nová Lhota u Kutné Hory ID:3186 (1)Nová Lhota u Kutné Hory - fotogalerie

Fotogalerie z návštěv

Nová Lhota u Kutné Hory - 29.10.2022Nová Lhota u Kutné Hory - nálezy


Nová Lhota u Kutné Hory - Literatura

LiteraturaNová Lhota u Kutné Hory na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 3186 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-12-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3186.
(2) Fotoarchyv České geologické služby - Pískovcové lůmky u Nové Lhoty [cit. 2022-12-02]. Dostupné z: https://fotoarchiv.geology.cz/cz/nahledy/geol-lokalita/3186/?lister=nahledy&id=20978.
(3) Fotoarchyv České geologické služby - Kosti dinosaura čeledi Iguanodontidae [cit. 2022-12-02]. Dostupné z: https://fotoarchiv.geology.cz/cz/foto/20978/.