FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Horní Kalná (Zkameněliny)Horní Kalná

Horní Kalná

Horní Kalná

Horní Kalná

Horní Kalná

Lokalizace:
Lokalita se nachází v lese při silnici vedoucí z Horní Kalné na křižovatku s komunikací č.295 (Studenec-Horní Branná). Okolo budov ZD pokračujeme až k lesu. Vydáme se vlevo od silnice, podél lesa stoupáme do kopce, překonáme hřeben a sestupujeme ze svahu dolů. Cca v 1/3 svahu narazíme na skoro neznatelnou lesní pěšinku směřující doprava a ta nás už dovedek lokalitě.

Informace o lokalitě:
Malý odval bývalého důlního díla situovaný v soukromém lese. Poměrně špatně se hledá. Na lokalitu občas dochází majitel lesa a kontroluje stav.

Geologie:
Odval bývalého důlního díla. Na haldičce nacházíme černošedé prachovité vápnité jílovce a šedé tence vrstevnaté vápence, jílovce a rozpadavé pelosiderity s čočkami šedočerných silicitů. Na vrstevních plochách se vyskytují povlaky sekundárních minerálů mědi. Materiál je součástí kalenského obzoru prosečenského souvrství a reprezentuje jezerní sedimentaci spodního permu. Jezerní sedimentaci dokládají i nálezy rybích šupin i celých ryb.

Paleontologie:
Nálezy žraloků jsou blíže neurčitelné, odpovídají druhu Xenacanthus decheni. Zde nalezené taxony paprskoploutvých ryb revidoval ŠTAMBERG (1976, 1977), který uvádí druhy „Amblypterus“ feistmanteli, „Amblypterus“ kablikae, Paramblypterus zeidleri a Paramblypterus sp. (1)

Zdroj:
Zoopaleontologie a ichnologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Vrchlabí (03-414), str. 10,11Horní Kalná


Horní Kalná


Horní Kalná

LiteraturaHorní Kalná na internetu


Citace

Citace

(1) Národní úložiště šedé literatury - Digitální repozitář [online]. Copyright © [cit. 14.12.2020]. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/113383/files/cav_un_epca-0377269_02.pdf