FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

RabštejnkaRabštejnka

Rabštejnka

Rabštejnka

Rabštejnka

Rabštejnka

Lokalizace:
Dvě blízko sebe ležící lokality, které se nacházejí po obou stranách silnice z Nové Lhoty do Markoviček, asi 200 m před odbočkou do Mezholez, cca 800 m sv. od Nové Lhoty. (1)

Informace o lokalitě:
Opuštěné lomy v terénním stupni po obou stranách silnice byly založeny v křídových jemnozrnných křemenných pískovcích (spodní část lomů) a ve vápnitých pískovcích odkrytých ve svrchní části lomů.
Stáří transgresivní sekvence vrstev je pravděpodobně cenoman-spodní turon. Historicky tyto lomy byly kdysi jedním z míst, kde se těžily kvádry vápnitých pískovců na stavbu a opravy chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V opuštěných lomových stěnách hnízdí břehule říční (Riparia riparia). (1)

Geologie:
V rozpadavých pískovcích ve spodní části lomů jsou většinou pouze stopy po hrabavé činnosti dekapodních raků v písčité pláži mělkého mořského zálivu, ve vápnitých pískovcích svrchní části je bohatá fosilní mlžová (rudisti a velké ústřice) fauna zachovaná jak v životní pozici tak i přemístněná bouřkovou činností. Na rozhraní obou vrstev pískovců byla v nedalekých pískovcových lůmcích nedávno objevena stehenní kost iguanadotního dinosaura. Je to první nález takového dinosaura ve střední Evropě (Fejfar et al. 2005). Kost suchozemského dinosaura dokumentuje blízkost pobřeží. (1)

Paleontologie:
.

Zdroj:
Geologické lokality - Rabštejnka (ID:2512) (1)Rabštejnka

Fotogalerie z návštěv

Rabštejnka - 30.10.2022Rabštejnka - nálezy

Fotogalerie nálezů

Rabštejnka - nálezy - 30.10.2022Rabštejnka

LiteraturaRabštejnka na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 2512 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-11-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2512.