FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Kundratice u Košťálova (Zkameněliny)Kundratice

Kundratice

Kundratice u Košťálova

Lokalizace:
Levý břeh Kundratického potoka nedaleko od firmy APM Stavební (Kundratice 63) naproti stodole.

Informace o lokalitě:
zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, konkrece.

Geologie:
Vystupují zde zelenošedé a šedé prachovce a tence vrstevnaté prachovité jílovce s polohami bituminózních vápenců a černých lupenitých bituminózních jílovců . Časté jsou karbonátové konkrece. Jde o horniny rudnického obzoru vrchlabského souvrství.

Paleontologie:
Běžně se zde vyskytují rostlinné i živočišné fosilie.

Zdroj:
Geologické lokality - Košťálov - Kundratice, rudnický obzor (1)Kundratice


Libná


Libná

LiteraturaKundratice na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 3175 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-12-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3175.