FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Jince - Vinice (Zkameněliny)Jince - Vinice

Jince - Vinice

Lokalizace:
Přírodní památka Vinice se nachází na jihozápadně orientovaném skalnatém svahu na pravém břehu říčky Litavky. Rozprostírá se ve výšce 372 – 506 m n. m. Územím prochází 17,3 km dlouhá naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd. Vinice se nachází nedaleko jineckého železničního nádraží.

Informace o lokalitě:
Ve svahu vychází na povrch jinecké souvrství (střední kambrium s bohatým nalezištěm zkamenělin, především trilobitů). Jde o klasickou paleontologickou lokalitu, na které se sbírají fosilie již od doby J. Barranda. Lokalita má mezinárodní význam.

Geologie:
Výchozy tzv. jineckého souvrství jsou tvořeny sedimentárními horninami z období středního kambria, kdy tato oblast byla zatopena mořem. Mezi nejstarší vrstvy náleží žlutošedé a hnědavé prachovce a pískovce, dále jsou to zelenošedé a zelenavé tvrdé drobové břidlice. Nalezneme zde i ordovické tufy a velice tvrdé křemence.

Paleontologie:
V sedimentárních horninách se nachází mnoho druhů zkamenělých živočichů z období asi před 520 miliony lety. Tehdy mohli živočichové přežívat pouze ve vodním prostředí a z tehdejšího mořského ekosystému se zde zachovaly desítky různých druhů zkamenělých trilobitů, dvoumiskových korýšů, ostnokožců, ramenonožců, měkkýšů, ale i pralilijic a hyolitů. V otiscích na kamenech lze najít i pár primitivních řas. V nejstarších tudíž nejspodnějších vrstvách jsou ukryty prachovce a pískovce se vzácnou faunou brachiopodů Westonia fatkai a trilobitů: Elipsocephallus, Ornamentaspis, Conocoryphe. Další vrstvy oplývají výskytem trilobita Eccaparadoxides pusillus, Conocoryphe atlanta, Jincella prantli, Acadoparadoxides sirokyi, Conokephalina emmrichi, Dawsonia bohemica, agnostidní trilobiti Peronopsis cuneifera, Onymagnostus hybridus, brachiopodi Westonia bohemica. Nejtypičtější trilobiti jineckého souvrství jsou Paradoxides gracilis, Hydrocephalus minor. Horní vrstva sedimentů s vůdčími trilobity Paradoxides lyelli a Elipsocephallus hoffi není na Vinici dosatečně odkryta.

Zdroj:
Wikipedie - Vinice (přírodní památka) (2)Jince - Vinice

Fotogalerie z návštěv

Jince - Vinice - 14.8.2015Jince - Vinice

Fotogalerie nálezůLiteratura

CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002.
ISBN 80-200-0914-0.Jince - Vinice na internetu


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 2516 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2516.
(2) Vinice (přírodní památka) – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinice_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)
(3) městys Jince - Oficiální stránky městyse Jince. městys Jince - Oficiální stránky městyse Jince [online]. Copyright © 2020 [cit. 18.12.2020]. Dostupné z: https://www.jince.cz/