FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Pedagogická kariéra


V současné době jsem na hlavní pracovní poměr zaměstnán jako učitel odborných předmětů na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informačních technologií Dobruška.

V letech 2001-2003 jsem působil na vedlejší pracovní poměr jako učitel odborných předmětů na STŘEDNÍM ODBORNÉM UČELIŠTI OBCHODU A ŘEMESEL v Rychnově nad Kněžnou. Zde jsem učil Informační technologie v 2. a 3. ročnících.

Do konce července 2019 jsem byl na hlavní pracovní poměr zaměstnán jako učitel odborných předmětů na STŘEDNÍ ŠKOLE - PODORLICKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM v Dobrušce. Vyučoval jsem odborné předměty HARDWARE, ROBOTIKU, POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, PLC a ODBORNOU PRAXI HARDWARE a ZÁKLADY ELEKTROTECNIKY.

SPŠ el.it DobruškaMoje působení na SŠ PVC Dobruška


HARDWARE

HARDWARE

S hardwarem se studenti seznamují od 1. do 3. ročníku studia. V 1. ročníku se s hardwerem seznámí obecně, v 2. ročníku si získané znalosti zdokonalují a prohloubí. V 3. ročníku se seznámí se síťovým hardwarem, strukturovanou kabeláží a wifi sítěmi. Všechny teoreticky získané znalosti si studenti mohou ověřit v rámci praxe.


Počítačové sítě

Počítačové sítě

S počítačovými sítěmi se studenti seznámí v 3. a 4. ročníku. Získají množství teoretických znalostí o komunikaci mezi počítačovými zařízeními, poznají síťové protokoly a síťové operační systémy. Součástí předmětu je i seznámení studentů s kabeláží, která je dnes využívána, včetně optiky. V rámci své podniktelské činnosti jsem navázal spolupráci s firmou PROFICOMMS s.r.o. Brno, distributorem nejnovějších síťových a kamerových systémů. S touto firmou teď spolupracujeme a žáci mají možnost navštívit v rámci exkurze vývojová pracoviště v Brně.


ROBOTIKA

ROBOTIKA

Výuka robotiky začíná v 3. ročníku teoretickými základy a konstrukcí malých robotů - sledovačů čáry od fy MERKUR. V druhém pololetí se studenti seznamuji s ovládaním průmyslového robata KUKA VKR-125/2. Učí se zvládat základní pohyby a vytvářet jednoduché programy. Studentům je umožněno vykonat odbornou praxi v automobilovém závodě Škoda Auto Kvasiny, kde získávají certifikát, který jim umožní pozdější zaměstnání v rámci celého koncernu WW. Ve 4. ročníku si studenti prohlubují získané znalosti a probíhá intenzivní příprava na maturitu z tohoto předmětu. Součástí této přípravy je zvládnutí ovládaní robota KUKA včetně programování složitějších úloh. Studijní obor je zakončen maturitou.

Od roku 2015 máme novou učebnu rodotiky, PLC a PMP. Můžete se podívat, jak rekonstrukce probíhala


PLC

PLC - Programovatelné logické automaty

Výuka PLC začíná v 4. ročníku teoretickými základy. Poté následují praktická cvičení na PLC TECOMAT Foxtrot a programovacího prostředí Mosaic od firmy TECO a.s. Kolín. Výuka je zaměřena na příprava k maturitě. Součástí této přípravy je zvládnutí programování PLC TECOMAT Foxtrot a základy prostředí Mosaic. Studijní obor je zakončen praktickou a ústní maturitou.


Odborná praxe - HARDWARE

Odborná praxe - HARDWARE

Na této praxi si studenti ověřují teoretické znalosti, které získali v předmětu hardware a počítačové sítě. Naučí se navrhnout a sestavit počítačovou sestavu, nainstalovat operační systém a příslušné ovladače. Naučí se připojit a nainstalovat periferní zařízení. Seznámí se s konstrukcí notebooků a možnostmi jejich oprav. Získají praktické zkušenosti s návrhem strukturované kabeláže a zapojováním UTP kabelů.


Odborná praxe - Základy elektrotechniky

Odborná praxe - Základy elektrotechniky

Praxe je pouze v 1. ročníku. Nejprve se studenti seznámí s bezpečností práce, zásadami první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Poté následuje seznámení s vyhláškou č. 50/1978 Sb a kvalifikací osob v elektrotechnice. Studenti se seznámí s parametry naší rozvodné sítě a zařízeními nízkého napětí, určenými především pro ochranu života a majetku. Vyzkouší si jednoduchá zapojení silnoproudých obvodů určených pro ovládání světelných zdrojů. Následuje montáž a demontáž elektrotechnických součástek, pájení, výroba a osazování plošných spojů. V závěru praxe se seznámí se základními elektrotechnickými součástkami, jejich parametry a použitím. Provádí s nimi jednoduchá zapojení na nepájivých kontaktních polích. Součástí je i měření základních parametrů těchto součástek.
Co jsem zde v minulosti učil


Elektrotechnika

Elektrotechnika

V předchozích letech jsem vyučoval základy elektrotechniky v 3. a 4. ročníku.Silnoproudá zařízení

Silnoproudá zařízení

V předchozích letech jsem vyučoval silnoproudá zařízení ve 3. a 4. ročníku.
E-learning - MOODLE


E-learning - MOODLE