FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

MOODLECo je to e-learning?

Jednoduše řečeno: „E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu“. Výuka, která se celá odehrává výlučně v prostředí internetu a nabízí různorodé interaktivní výukové možnosti. Pohybujete se pouze za pomoci svého webového prohlížeče, nestahujete do svého počítače žádné soubory a systém nemá žádné nároky na pořízení jakéhokoliv softwaru. Vše, co potřebujete, je přístupné z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu a nainstalovaným webovým prohlížečem, kdekoliv na světě, a samozřejmě, kdykoliv. Kurzy poskytují vzdělávací obsah, cvičení a interaktivní prvky, které jsou vždy možné pouze on-line. Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/E-learning.


Co je MOODLE?

Moodle je on-line vzdělávací prostředí. Slovo Moodle [čti: můdl] bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Moodle. Uživatelské prostředí Moodle neklade zvláštní požadavky na počítačovou gramotnost - k ovládání tohoto prostředí tak postačí základní dovednosti s PC. Uživatel se pohybuje v prostředí internetového prohlížeče a kliká na jednotlivé hypertextové odkazy. Pro studenty je to vlastně virtuální škola, prostředí, ve kterém nalezne e-learningové kurzy – předměty, které jsou dostupné i po skončení vyučování.


Výhody e-learningu

 • Vyšší efektivnost výuky – možnost informace jednoduše skládat a uspořádávat do menších celků, vytvářejících kurz.
 • Dostupnost výukových materiálů, testů se samo vyhodnocením, cvičení, apod. kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv.
 • Interaktivní forma výuky – multimediální prvky (např. prezentace, videosekvence, audiozáznamy, flash animace apod.)
 • Atraktivnost výukového obsahu.
 • Širší možnosti testování znalostí.
 • Možnost určit si sám tempo výuky.
 • Okamžitá možnost komunikace.
 • Okamžité předání aktuálních informací.
 • Aktualizace novinek je možná kdykoliv a odkudkoliv do systému.
 • Velmi rychlá organizovatelnost a logistika pro všechny, zejména tutora a vedoucího kurzu.
 • Získaná vyšší úroveň počítačové gramotnosti.
 • Nezávislost
 • - kdekoliv, v jakémkoliv místě
 • - v jakémkoliv čase
 • - vlastním tempem
 • - více smyslové vnímání informací
 • - omezení nákladů na cestování, ubytování
 • - snazší administrace
 • - výrazné snížení nákladů na prostory

Nevýhody e-learningu

Oproti běžným formám studia jsou vyšší nároky na odpovědnost a samostatnost studenta a z nich vyplývající potřeba jeho dostatečné motivace. Z těchto důvodů se e-learning využívá hlavně v oblasti celoživotního vzdělávání.


Požadavky na systém

Používat systém Moodle je relativně jednoduché a intuitivní. K tomu, abyste mohli využívat všech informačních zdrojů vložených v Moodlu (obrázků, animací, apod.), musí být splněny určité požadavky na hardware i software vašeho počítače.


Požadavky na hardware

V podstatě není nutné mít k dispozici ten nejnovější HW. Důležité je, abyste na svém PC mohli bez větších problémů používat některý z prohlížečů internetových stránek. Chcete-li se připojovat k Moodle, respektive k internetu, tak samozřejmě musíte mít přístup k síti a síťovou kartu, popřípadě modem (připojujete-li se z domu přes telefonní linku).


Požadavky na software

Pro přístup do systému Moodle musíte mít nainstalovaný internetový browser. Mezi nejběžnější internetové prohlížeče u nás patří např.: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera, apod. Další požadovaný software je Adobe Reader, případně jiný sw pracující s formátem PDF.