FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Níhov - opál


Níhov - opál

Níhov - opál

Níhov - opál

Níhov - opál

Lokalizace: 12 km západně od Tišnova.
Varianty opálů: obecný opál.
Zbarvení: špinavě zelená barva, vzácně černá.

Informace o lokalitě:
Na této lokalitě se vyskytují obecné opály. O opálech z této lokality najdeme v literatuře zmínky již v roce 1903. Nacházíme zde opály zelené, vzácněji zcela černé barvy. Byly zde nalezeny i proužkované bělo-černo-zelené opály.
Lokalita se nachází asi 1 km severně od středu obce na poli nedaleko rozcestí do Lubné a polní cesty vedoucí na sever. Dále se zde nacházejí rohovce a plazma. (1)

Geologie:
.

Mineralogie:
.

Zdroj:
ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 68. (1)Níhov - Fotogalerie


Níhov - Nalezené vzorky


Níhov - Literatura

Literatura

ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 68.Níhov


Citace

Citace

(1) ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN isbn80-86406-41-5.
(2) Základní škola Velká Bíteš - Základní škola Velká Bíteš, Sadová : MINERÁLY VELKÉ BÍTEŠE A OKOLÍ [online]. Copyright © Copyright 2022 [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: https://www.zsbites.cz/priroda/cz/mineraly.htm.
(3) Fotografie opálu. Výuková pomůcka - atlas minerálů [online]. Copyright © Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: http://mineraly.sci.muni.cz/tektosilikaty/opal_04.html.
(4) Přehled minerálů a hornin | E-learning Katedry biologie PdF MU. Informační systém [online]. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/mineraly/oxidy_opal.html.