FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Rožmitál u Broumova - lomLom Rožmitál u Broumova

Lom Rožmitál u Broumova

Lom Rožmitál u Broumova

Lom Rožmitál u Broumova

Lom Rožmitál u Broumova

Lom Rožmitál u Broumova

Rožmitál u Broumova - lom

Lokalizace:
Lom Rožmitál se nachází pod hřebenem Javořích hor na severním okraji obce Rožmitál asi 5 km severovýchodně od Broumova.

Informace o lokalitě:
Z geologického hlediska náleží lokalita sedimentárně eruptivnímu komplexu hornin, které jsou součástí podkrkonošského krystalika. Geologický podklad tvoří melafyry a tufy. V roce 2000 byla ukončena těžba na Homoli a hlavní těžební činnost se přesunula do severní části dobývacího prostoru. Lom samotný má tři etáže (úrovně, na kterých se těží), aby nedošlo ke zřícení těžební stěny. Hornina se navrtá kolmými vrty v řadě a odstřelí se pomocí trhaviny Perunit. Těmto odstřelům se říká odstřely clonové.

Geologie:
Lom Rožmitál je založen v  horninách sopečného původu, které jsou součástí vulkanosedimentárního komplexu výplně vnitrosudetské pánve. K sopečné aktivitě tu docházelo cca před 300 miliony lety, v období svrchního karbonu až spodního permu.
Lom je součástí rozsáhlého melafyrového proudu, táhnoucího se od obce Šonov přes Rožmitál až k obci Janovičky. Mocnost tohoto proudu dosahuje u Rožmitálu až 60m. Původně se těmto horninám říkalo melafyry. Ale podle současné klasifikace jsou horniny v lomu těžené označeny jako andezity.
Mohou obsahovat až 60% oxidu křemičitého a z minerálů je tvoří živce plagioklasy (živce sodno-vápenaté), pyroxeny a  v  malé míře i  olivín. Přítomen je i draselný živec a sklovitá hmota. V základní hmotě bývají až 3mm velké vyrostlice plagioklasu a  také až 5mm velká zrna křemene. Barva horniny je načervenale hnědá.
Sopečná činnost je v okolí nynějšího lomu dokumentována lávami i jejich balvanitým rozpadem a také uloženinami sopečných výbuchů – pyroklastiky. Ve zpevněných tufech, kterým se říká tufity, jsou dobře znatelné drobné sopečné vyvrženiny lapilli i malé sopečné pumy. Objevují se i místa s jemnějším sopečným popelem, tvořeným střípky sopečného skla. Lze zde studovat i zajímavý úkaz, kterému se říká akreční lapilli.
Jsou to kuličkové útvary, které vznikají slepováním popelových zrnek v erupčním mraku (mrak vyvržených součástek krátce po výbuchu sopky) za přítomnosti vody.

Mineralogie:
Závěr zdejší sopečné činnosti je charakterizován vznikem horkých roztoků, ze kterých vznikaly některé minerály, jež se nacházejí na prasklinách či v dutinách horniny. Jsou to především minerály mědi (chalkozín, bornit a kuprit) či železa (pyrit a hematit). Zvětráváním se z nich vytvořily malachit, azurit, chryzokol a limonit. V dutinách krystalovaly i kalcit, baryt a fluorit a křemen a jeho odrůdy.

Zdroj:
Svět geologie - průvodce pro výlety do terénu - Lom Rožmitál u BroumovaLom Rožmitál u Broumova - Fotogalerie

Fotogalerie z návštěv

Rožmitál u Broumova - lom - 9.9.2007Lom Rožmitál u Broumova - Nalezené vzorky


Lom Rožmitál u Broumova - Průvodce naučnou stezkou.

Literatura

MOCEK Bohuslav, MIKÁT Miroslav, SAMKOVÁ Věra. Lom Rožmitál u Broumova - Průvodce naučnou stezkou. Vyd. 1. Litomyšl: H.R.G., 2011.
ISBN 80-86406-41-5.Rožmitál lom na internetu


Citace

Citace

(1) Svět geologie - výlety - Lom Rožmitál u Broumova: [online]. Copyright ©s [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety/vychazka_rozmital_lom_web.pdf.
(2) Geopark - Broumovsko - Rožmitál - lomy. Geopark - Broumovsko [online]. Dostupné z: https://geopark.broumovsko.cz/detail-279.
(3) Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Rožmitál u Broumova [online]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/Rozmital/Rozmital.htm.
(4) Databáze významných geologických lokalit: 1865 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1865.
(5) Broumov: Titulní stránka [online]. Copyright © [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://www.broumov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=1276&id_dokumenty=5287.
(6) Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340, 549 71 Šonov - BETON SERVER - BETON, VŠE Z BETONU A VŠE PRO BETON V ČR. BetonServer - BETON SERVER - BETON, VŠE Z BETONU A VŠE PRO BETON V ČR [online]. Copyright © 2018 betonserver.cz, Všechna práva vyhrazena [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://www.betonserver.cz/zd-sonov.
(7) ŘSD ČR - POLITIKA JAKOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Kamenivo a výrobci kameniva - Rožmitál [online]. [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_4_6_5_KAMENIVO/166_Rozmital.pdf.