FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Státní zámek Opočno - výstava zbraníNěco málo o puškařích z Opočna a okolí

Něco málo o puškařích z Opočna a okolí

"Něco málo" o puškařích z Opočna a okolí

Termín konání: 30.3.2019 - 26.5.2019

"Výstava je zaměřená na produkci puškařů spjatých s panstvím Opočno."

"K vidění budou práce mistrů:
Jana Procházky (Opočno), Ignáce Andrese Procházky (Opočno), Jana Baptisty I. Procházky (Opočno), Jana Baptisty II. Procházky (Opočno), W. Pancyho (Opočno), J. Čtvrtečky (Opočno), Václava Trunečka (Dobruška) a Josefa Jelena (Bolehošť)." (1)

Zdroj:
Státní zámek Opočno - OFICIÁLNÍ WEBOVÁ PREZENTACE STÁTNÍHO ZÁMKU (1)Ilustrační fotografie k výstavě

Něco málo o puškařích z Opočna a okolí
Dvojka - Jan Baptist II. Procházka
Ukázka vystavených zbraní puškařů z Opočna a okolí
Perkusní jednuška - Jan Baptist I. Procházka
Díla puškařů Pancyho z Opočna a Truněčka z Dobrušky
   

Za iklustrační fotografie děkuji panu Milanu Junkovi - pracovníku vztahů k veřejnosti Státního zámku Opočno.

Seznam vystavených exponátů (podrobnější informace získáte na tomto odkazu) (1)

Popis zbraně Puškař
Trojice křesadlových pistolí (z toho dvě tvoří pár) W. Pancy
Párové křesadlové brokovnice Jan Procházka
Párová křesadlová brokovnice palcový štítek s monogramem „RCM“
Párová perkusní brokovnice Ignác Andres Procházka
Lovecká perkusní (původně křesadlová) kulovnice Ignác Andres Procházka
Perkusní (původně křesadlová) brokovnice ze souboru 4 kusů Jan Baptist I. Procházka
Dvouhlavňová perkusní brokovnice Jan Baptist II. Procházka
Párová perkusní pistole J. Čtvrtečka
Perkusní terčovnice J. Čtvrtečka
Perkusní brokovnice V. Truneček
Lovecká kulovnice s anglickým závěrem systému Lancaster Josef Jelen

Popis vystavených exponátů (1)

Trojice křesadlových pistolí (z toho dvě tvoří pár).
Čechy (Opočno), 1. polovina 18. století. Hlavně značené v tzv. španělském stylu „G / FER / NAN / DEZ“. Zámkové desky mosazné, signované: „W.P.OPOCZNO“ a „W. PANCY OPOCZNO“, rytiny s loveckými a rostlinnými motivy, protizámkové desky prořezávané – motivy jezdců na stvůrách bubnujících na bubny a rostlinný motiv, medailon s mužskou hlavou. Soupravy mosazné s ornamentálními okraji, zdobené prořezáváním a rytím.
Autorem opočenský puškař W. Pancy.

Párové křesadlové brokovnice.
Čechy (Opočno), 2. polovina 18. století. Hlaveň s původním černěním. Zámek značen „PROCHASKA“. Pažba s původní politurou, na krku štítek s monogramem „CM“, lučík dřevěný „kapucínského“ typu. Souprava mosazná s ornamentálními okraji.
Autorem pravděpodobně opočenský puškař Jan Procházka.

Párová křesadlová brokovnice.
Čechy (Opočno), 2. polovina 18. století. Hlaveň původně údajně z větrovky (podle nalezené listiny – vznik zbraně viz libreto výstavy), signovaná „MICHAEL. GULL.“ Zámek značen: „IN OPPOTSCHNO“, jednoduchá výzdoba rytím.
Pažba zdobená řezbou, palcový štítek s monogramem „RCM“.

Párová perkusní brokovnice.
Čechy (Opočno), 1. čtvrtina 19. století. Hlaveň oktagonální, masivní, výzdoba rytými geometrickými motivy vykládanými stříbrem. Zámek zdoben rozvilinovou rytinou, signován: „IP“. Pažba zdobená řezbou, na krku štítek s monogamem „RCM“. Souprava mosazná, stroze rytá.
Autorem pravděpodobně opočenský puškař Ignác Andres Procházka.

Lovecká perkusní (původně křesadlová) kulovnice.
Čechy (Opočno), 1. čtvrtina 19. století. Hlaveň damašková, orientální, vykládání stříbrem, jazýček s evropskou rytinou. Zámek transformovaný z francouzského křesadlového, signován: „I. PROCHASKA / OPPOCZNO“. Pažba z kvalitní kořenovice zdobená řezbou, na krku štítek s monogramem „RCM“. Souprava ocelová, leštěná, zdobená rytými motivy delfínů, geometrických tvarů a rostlin.
Autorem pravděpodobně opočenský puškař Ignác Andres Procházka.

Perkusní (původně křesadlová) brokovnice ze souboru 4 kusů.
Čechy (Opočno), 1. polovina 19. století. Hlaveň hněděná, částečně fasetovaná, jemně rytá, signatura: „CHASTEAU A PARIS RUE DES ST PERES“. Zámek transformován z křesadlového, signován: „J. PROCHASKA“, zdoben akantovou rytinou, protideska ocelová, prořezávaná, tvar rozvilin. Pažba zdobena vyřezávaným květinovým motivem, na krku štítek s monogramem „CM“. Souprava ocelová.
Autorem pravděpodobně opočenský puškař Jan Baptist I. Procházka.

Dvouhlavňová perkusní brokovnice.
Čechy (Opočno), 2. čtvrtina 19. století. Hlavně damaškové, signatura vykládaná zlatem: „J.PROCHASKA“. Výzdoba rytými geometrickými a stylizovanými rostlinnými motivy a vykládáním stříbrem a zlatem, jazýček hlavňového lůžka rytý se zlatem vykládaným monogram „CM“, knížecí korunkou a číslem zbraně v páru. Zámkové desky signované „PROCHASKA / IN OPOTSCHNO“, zdobené rytím (akant aj.). Pažba s delším krkem politura tónovaná do červena. Ocelová souprava se zbytky modření, rytá.
Autorem je opočenský puškař Jan Baptist II. Procházka.

Párová perkusní pistole.
Čechy (Opočno), 1. polovina 19. století. Hlaveň činkovitého podélného průřezu, rozšiřující se k ústí, drážkový vývrt, signatura: „J. STWRTEZKA“ Ocelové plochy zdobené rytím. Pažba ze světlého dřeva.
Autorem opočenský puškař J. Čtvrtečka.

Perkusní terčovnice.
Čechy (Opočno), 1. polovina 19. století. Starší hlaveň se stříbrnou signaturou „FRANZ HOLLITZER A.P.“, výzdoba rytím. Zámek signován: „I. STWERTEZKA IN OPPOTTZNO“, rytiny. Spoušť s německým napínáčkem . Na pažbě pouzdro po dioptru. Souprava ocelová, výzdoba rytím. Původní řemen zdobený vytlačovaným ornamentem a vyšíváním.
Autorem opočenský puškař J. Čtvrtečka.

Perkusní brokovnice.
Čechy (Dobruška), 2. čtvrtina 19. století. Hlaveň s původním hněděním a zlatem tausovanu signaturou „W. TRUNIETSCHEK“ a „IN DOBRUSCHKA“, výzdoba rytím a vykládáním stříbrem. Zámek a protizámková deska ryté (liška, laň, lovecký pes, zajíc, rostlinný motiv). Souprava ocelová, bohatě rytá. Detaily reliéfní výzdoby zvýrazněné zlatem (oči zvířat, psí obojek).
Autorem dobrušský puškař V. Truneček.

Lovecká kulovnice s anglickým závěrem systému Lancaster.
Čechy (Bolehošť), konec 19. století. Hlaveň oktagonálního průřezu, žlábkovaná, původní černění, signovaná: „J. JELEN C. K. PUŠKAŘ V BOLEHOŠTI“. Opěrka pro prsty a část předpažbí z rohoviny. Bohatá výzdoba ocelových ploch rytím a leptem (zvířata, motivy vinné révy aj.).
Autorem bolehošťský puškař Josef Jelen.

Dostupné informace o lokálních puškařích i autorech jimi při výrobě použitých hlavní se dozvíte z popisků jednotlivých exponátů.

Mimo těchto běžně nevystavovaných zbraní je ve stálé expozici loveckého sálu k vidění dalších 18 prací opočenských Procházků. (Řada zbraní tohoto puškařského rodu je stručně popsána v knize Scheurerův katalog, opočenská sbírka zbraní.)

V Opočenských novinách vychází na pokračování články pana Milana Junka, věnované této výstavě

Po kliknutí na obrázek Opočenských novin a nalistování patřičné stránky Vám přeji hezké počtení.

Opočenské noviny č.2/2019 Opočenské noviny č.4/2019 Opočenské noviny č.5/2019
Opočenské noviny č.2/2019 - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí Opočenské noviny č.4/2019 - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí Opočenské noviny č.5/2019 - Něco málo o puškařích z Opočna a okolí
Čtěte na str. 11 Čtěte na str. 9 a 10 Čtěte na str. 11 a 12

Citace

Citace

(1) „Něco málo“ o puškařích z Opočna a okolí - Opočno. [online]. Dostupné z: https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/41252-neco-malo-o-puskarich-z-opocna-a-okoli