FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenka ZálesíVápenka Zálesí

Vápenka Zálesí

Vápenka Zálesí

Vápenka Zálesí

Vápenka Zálesí


Jednoduchá šachtová vápenka v Zálesí stojí u lesní cesty odbočující vlevo mezi prvními dvěma domy na začátku osady.

Historie stavby:
O této vápence je k dispozici velmi málo údajů. První zmínkou je pouze zákres tužkou na mepě stabilního katastru z roku 1836. Od roku 1860 byla v majetku rodiny Schwarzerových ze Zálesí. Na doplňkové mapě stabilního katastru z roku 1872 je vedena jako stavba i s druhou nedaleko od ní stojící šachtovou vápenkou a obytnou budovou.
Kolem roku 1909 byly ještě oba objekty na stavebních parcelách 36/2 a 36/3 vedeny v písemných i mapových podkladech jako vápennky, a byly tudíž v provozu. Kdy bylo pálení vápna ukončeno není zhnámo. Jediný dochovaný obrazový doklad vápenek a širšího okolí pochází z roku 1900 (foto na informační tabuli u vápenky v Jeseníku).
Po roce 1945, kdy byly vápenky s obytnou budovou a pozemky konfiskovány, byla jedna z šachtových vápenek společně s obytnou budovou zbořena.

Pois stavby:
Šachtová vápenka má tvar komolého jehlanu na čtvercové základně 774x774 cm. Vyzděna je z lomového kamene a stojí částečně ve svahu. Současná výška v prostoru čelního otvoru je 941 cm. Průměr šachetní pece v úrovni topeniště je přibližně 283 cm, v úrovni jícnu 220 cm. V tělese u paty vápenky jsou tři odtahové otvory vedoucí k šachetní peci. Čelní otvor o šířce 212 cm a výšce 130 cm a hloubce k šachetní peci 264 cm je segmentově zaklenutý a je z lomového kamene. Oba boční otvory jsou z velké části zasypány. Vnitřní cihelná vyzdívka šachetní peceje z části destruovaná. Vápenka se plnila vrchem pomocí dřevěné rampy.

Zdroj:
Informační tabule Lesy ČR - Vápenka JavorníkFotografie z návštěvy 8.9.2018