FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Černý Důl - Šachtová vápenická pec osmibokáČerný Důl - Šachtová vápenická pec osmiboká

Černý Důl - Šachtová vápenická pec osmiboká

Osmiboká šachtová pec byla postavena v 70. letech 19. století, v době, kdy začalo být lidové vápenictví nahrazováno vápenickým průmyslem. Trychtýřovitá šachta se žáruvzdornou vyzdívkou byla ve spodní třetině opatřena topeništi s rošty, jejichž popelníky byl nasáván vzduch potřebný pro spalování. Pec mohla pracovat nepřetržitě: horní otvor se zavážel vápencem, čtyřmi spodními otvory se zaklenutými přístupy se přikládalo dřevem nebo uhlím a vyhrabovalo vypálené vápno. Při výpalu byly otvory uzavřené a vsázka svrchu utěsněna. V jednom otvoru se v době výpalu přestalo topit, aby se mohlo pomocí železných tyčí vybrat vápno a šachta doplnit vápencem.
Zdroj: Informační tabule - Vápenická stezka - Šachtová vápenická pec osmibokáFotografie z návštěvy 18.8.2018