FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Vápenka Miskovice-Bylany - jižně od lomu


Vápenky Miskovice

V blízkém okolí obce Miskovice se dochovaly zbytky hned několika vápenek: kruhová vápenka u lomu (tzv. Pochobradského vápenka), kruhová vápenka v nynějším areálu zemědělského družstva, šachtová vápenka severovýchodně od lomu a kruhová vápenka jižně od lomu. I když jde spíše o menší vápenky, všechny představují zajímavé technické památky a kruhová vápenka jižně od lomu je současně i kulturní památka. (1)

Historie vápenek u Miskovic

V oblasti se těžba vápence a jeho pálení traduje po staletí. O vývoji vápenek v 19. a počátkem 20. století uvádí kronika obce Miskovic následující: »Vápno začal pálit na Vinicích p. Podolák v „tulnýřích“ vytápěných dřevem. Naproti přes údolí začal pálit Josef Čejka, později se přestěhoval do Robous. Na svých pozemcích pak pálili i Josef Pauš, František Bohuňovský, Jan Brant, Josef Štolba a Antonín Růžička...

V roce 1892 postavil Antonín Podolák cylindrovku. Po Josefu Paušovi pálil vápno Alois Čepelák v „dolíkách“, tj. vyzděná jáma vytápěná koksem nebo uhlím, kde se získalo 50–70 q vápna. (Tento způsob pálení se používal ve válce, kdy bylo málo uhlí do cylindrovky.) Roku 1922 Alois Čepelák postavil za 1/2 miliónu korun komorovou kruhovku.

Na Mezholezsku pálil nejdříve v „dolíkách“ Josef Růžička, ten roku 1901 postavil cylindrovku. Dlouho se však v ní nezatopilo a ve válce se v ní také nepálilo. Po válce byla již cylindrovka zastaralá, tak ji v roce 1921 zbořil a postavil velkou kruhovku.Vápenka Miskovice-Bylany - jižně od lomu

Vápenka Miskovice-Bylany - jižně od lomu

Vápenka Miskovice-Bylany - jižně od lomu


Historie stavby:
Nachází se asi 750 metrů jižně až jihojihovýchodně od lomu a jen asi 50 metrů severně od silnice Mezholezy – Bylany.
Vápenka se nachází již na katastrálním území Bylany u Kutné Hory, ale v seznamu kulturních památek v okrese Kutná Hora je přiřazena pod Miskovice. (1)

Konstrukce stavby:
Památkový katalog Národního památkového ústavu v předmětu ochrany mimo jiné uvádí: Cenná technická památka v lokalitě, kde se po staletích traduje těžba vápence a jeho pálení. Původ v 19. století, komín z přelomu 19. a 20. století.
Válcová stavba z místního mušlového vápence (spodní širší část) a cihel (vysoký komín). Stavba členěna soklem a dalším dvojím ustoupením. V těle stavby nepravidelně rozmístěné, segmenty zaklenuté otvory. V horní části otvory po dřevěné konstrukci. Na vrcholku vztyčen vysoký osmiboký cihlový komín. (1)

Databáze komínů KODA uvádí následující základní údaje o komínu:
Označení: LT C 19/Ub Býv. Vápenka, Mezholezy
Souřadnice: 49.929404, 15.21132
Výška: 19 metrů
Typ: C: klasický cihlák
Třída: LT (Lystecitní trepariozóm)
Ochozy: Ub (Ubožák / komín bez ochozu)
Bilighorze: CV (vnitřní kramle). (4)

Zdroj:
Wikipedie - Vápenky Miskovice (1)
NPÚ - Památkový katalog - Vápenka Bylany (2)
Geologické lokality - Mezholezská vápenka ID:87 (3)
Komínová databáze (KoDa) - LT C 39/Ub Pochobradského vápenka, Miskovice (4)Fotografie z návštěvy 18.8.2021