FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Věžná - pegmatitVěžná - pegmatit

Věžná - pegmatit

Věžná - pegmatit

Věžná - pegmatit

Věžná - pegmatit

Věžná - pegmatit

Věžná - pegmatit

Lokalizace:
Pegmatit se nachází asi 500 m jjv. od železniční zastávky Věžná. Přístup je po odbočce ze silnice Nedvědice – Rožná, asi 2 km za osadou Pernštejn. Za tratí odbočkou vpravo po lesní cestě směrem k hadcovému lomu (doleva je přístup k průzkumné štole Skalka). Těleso je odkryto v levé stráni asi 150 m za odbočkou, nasypaná halda končí přímo u cesty. (1)

Informace o lokalitě:
Umělý odkryv žíly pegmatitu v serpentinitu s haldičkou k cestě, obnažovaný sběrateli, velikost lokality 20x20 m. (2)

Geologie:
Pegmatitová žíla u Věžné protíná těleso serpentinitu (o plošném výchozu asi 0,35 km o složení apoharzburgitu). Serpentinit je uložen v migmatitizovaných rulách. Žíla je asi 40 m dlouhá a 1-2,5 m mocná, symetricky zonální. Texturní typy shrnuli Černý a Novák (1992). Kontaktní lem je složen z antofylitu, tremolitu a flogopitu. Pegmatit je nabohacen Ti, Nb, Ta, Be a Zr. Typickými minerály těchto prvků jsou Becordierit, Nb-rutil, beryl, turmalín, kolumbit, monazit, xenotim a zirkon (Černý a Povondra, 1967). Celková minerální asociace čítá 43 minerálů (Černý a Novák, 1992), četné jsou produkty mladších hydrotermálních stadií mineralizace. (2)

Mineralogie:
V blokové zóně se nacházejí drobné dutinky vyplněné záhnědou, cleavelanditem a muskovitem. V zónách, kromě hraniční granitické, se sporadicky vyskytují Be-cordierit, beryl, skoryl-dravit, muskovit, Nb-rutil, monazit, xenotim a zirkon. V křemenném jádru byly popsány čočky (další zóna pegmatitu) K-živce + křemene+ pollucitu + albitu spolu s lepidolitem, elbaitem, triplitem, berylem a brabantitem. Jedná se o nejvíce frakcionovanou část pegmatitu, doplněnou o hydrotermální fázi pegmatitové konsolidace (analcim, harmotom, chabasit). Poslední zónou může být albit-oligoklas uložený v fluorapatit-turmalín-flogopitové hmotě.
Hydrotermální alterací Be-cordieritu a berylu vznikl millarit, bavenit, eudidymit, epididymit, caledonit a bertrandit. Tyto minerály se vyskytují výhradně na tenkých puklinách protínajících primární minerály nebo tvoří pseudomorfózy po berylu. (1)

Zdroj:
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - Věžná u Nedvědice – pegmatit (1)
Geologické lokality - Věžná u Nedvědice - ID:785 (2)Věžná - pegmatit


Věžná - pegmatit

Fotogalerie nálezů

Věžná - pegmatit - 24.8.2008Věžná - pegmatit

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001, str.26.
ISBN 80-86406-14-8.Věžná - pegmatit


Citace

Citace

(1) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Věžná u Nedvědice – pegmatit [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Vezna-pegm/Vezna_peg_text.htm.
(2) Databáze významných geologických lokalit: 785 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/785.