FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

ÚstupÚstup

Ústup

Ústup

Lokalizace:
Obec Ústup se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje, čtyři kilometry severovýchodně od města Olešnice, poblíž hranice s Čechami. Patří k nejmenším obcím republiky, které mají vlastní zastupitelstvo. (1)

Informace o lokalitě:
Lokalita byla v minulosti známým moravským nalezištěm minerálů. V okolí Špilberka se nacházejí velké granáty, v poli při cestě z Ústupu do Křetína se nachází kyanity. (2)

Geologie:
.

Mineralogie:
Na lokalitě lze nalézt albit, almandin, biotit, grafit, chlorit, křemen, kyanit, muskovit, pyrit, rutil, titanit, tremolit, turmalín, zoisit. (2)

Zdroj:
Obec Ústup - Historie a současnost (1)


Ústup

Fotogalerie z návštěv

Ústup - 24.8.2008Ústup

Fotogalerie nálezů

Ústup - nálezy - 24.8.2008Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II.

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna, 2005.
ISBN 80-86406-35-0. (2)
BĚLUŠA J. MINERÁL 5/2000 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI : Kyanit z Ústupu u Olešnice : Minerál, 8, 5, 424-425. Brno. (3)Ústup


Citace

Citace

(1) Historie a současnost :: Obec Ústup. Obec Ústup [online]. Copyright © 2014 Všechna práva vyhrazena. [cit. 29.01.2022]. Dostupné z: https://obec-ustup.webnode.cz/historie-a-soucasnost/.
(2) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna. ISBN isbn80-86406-35-0.
(3) BĚLUŠA J. (2000) Kyanit z Ústupu u Olešnice. −Minerál, 8, 5, 424-425. Brno.
(4) RAJLICH P. JEDNOTNÉ REGIONÁLNÍ PROJEVY POIMPAKTOVÉ HYDROTERMÁLNÍ FÁZE ČESKÉHO KRÁTERU : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích [online]. Copyright © [cit. 29.01.2022]. Dostupné z: https://app.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/2006-str.30-33.pdf.