FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Údraž u Písku

Údraž u Písku

Lokalizace:
Lokalita je tvořena opuštěným jámovým lomem U údražského obrázku, který je v současnosti zatopen. Křemen-živcová surovina se zde těžila od roku 1883. Lůmek se nachází v lesích asi 2km z. od Údraže. Vede k němu lesní asfaltová cesta (se zákazem vjezdu). Asi po 1 km mineme včelín (maringotka), přibližně po 100 m za ním odbočuje stará lesní cesta, která vede k zatopenému lůmku.

Informace o lokalitě:
Na lokalitě se dříve těžil pegmatit v jámovém lomu, těžba byla ukončena koncem 19st. V okolí lomu se vyskytují úlomky živců, bledého růženínu a křemene. Zajímavé jsou zarostlé odvaly, na kterých je vidět činnost sběratelů. V odvalu se vyskytují kusy pegmatitu s nerosty. (1)

Geologie:
Pegmatit obsahuje hlavně křemen, mikroklin a plagioklas. (1)

Mineralogie:
Z nerostů se zde vyskytuje zejména živec, křemen, růženín a skoryl. Některé kusy růženínu jsou sytě růžové a tvoří estetické vzorky. Ale není vyloučen nález vzácnějších minerálů, jako je beryl, monazit, xenotim, niobový rutil a pod.. Zajímavým nerostem který se na lokalitě vzácně vyskytuje je písekit.
V obdodí těžby se zde vyskytovali krystaly skorylu do 50x8cm, (monazit krystaly přes 1cm), xenotim (kolem 0,5cm) a niobový rutil. Vzácnější je písekit, beryl, apatit a zirkon. (1)

Zdroj:
PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Kutná Hora: Kuttna, 2000. (1)


Fotogalerie z návštěv

Údraž - 17.8.2009Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna, 2000. (1)
ISBN 80-86406-08-3.

Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna. ISBN isbn80-86406-08-3.
(2) Strüverite from U údražského obrázku quarry, Údraž, Albrechtice nad Vltavou, Písek District, South Bohemian Region, Czech Republic. Mindat.org - Mines, Minerals and More [online]. Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993 [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.mindat.org/locentry-720895.html.
(3) Geologické stránky Prácheňského muzea - on-line katalogy vzorků a lokalit. Geologické stránky Prácheňského muzea - úvod [online]. Dostupné z: http://geo.prachenskemuzeum.cz/index.php?page=catalogue&table=4¶ms=183|0;1;|&promus_id_a=184&connection_field=promus_id_a&savedPrevId=&recsId=&select_checked=.
(4) Písek - U Údražského Obrázku. HOME - Ráj minerálů [online]. Copyright © rajmineralu.netstranky.cz [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://rajmineralu.netstranky.cz/lokality-ceske-republiky/kraj-jihocesky/pisek-u-udrazskeho-obrazku.html.