FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Sobotín - SmrčinaSobotín - Smrčina

Lokalizace:
Opuštěný lom 250 m VJV. od vrcholu Smrčiny (670 m n.m.), v sedlu mezi Smrčinou a Havraním vrchem (778 m n.m.). (2).

Informace o lokalitě:
Lokalitu tvoří dnes již opuštěný lom, který se nachází 2 km v. od zámku Sobotín. Přístup na lokalitu je možný po modré turistické značce od zámku Sobotín nebo po červené značce, která vede od Maršíkova. V místě setkání obou značek (rozcestník Smrčina) pokračuje lesní cesta směrem na Skřítek a téměř souběžně vpravo vede užší cesta, kterou se po 120 m dostaneme ke vstupu do lomu. Nad lomem stojí myslivecká chata. Vstup do starého jámového lomu je možný po dřevěných schodech. Většina stěn lomu je zasucená, přesto zde najdeme dostatečné množství studijního materiálu. Lom má statut národního přírodního výtvoru. Starší označení lokality používané podle kóty Smrčina pochází z němčiny – Storchberg. (1).

Geologie:
Smrčina přestavuje největší krupníkové těleso v republice a jeden ze dvou klasických výchozů krupníku tj. metamorfně postižených ultrabazických hornin v okrese Šumperk. Krupníkové těleso a jeho doprovodné horniny se nacházejí v sobotínském amfibolitovém komplexu devonského stáří. Těleso má velmi dobře vyvinutou zonálnost a doprovodné horniny. Metamorfní diferenciace zde vytvořila jádro krupníku, mocné 8-10 m a délky 50 m. Těleso je uloženo konformě v amfibolitu. (2).

Mineralogie:
Na lokalitě se vyskytují krásně vyvinuté agregáty mastku, chloritu, aktinolitu, dolomitu, apatitu, dále dokonale vyvinuté krystaly magnetitu v chloritických břidlicích. Ložisko je prakticky vydobyto. Doprovodné horniny se nacházejí na haldě pod vlastním nalezištěm (součást PP). Vlastní lom je jámový, stěny a balvanitá suť jsou zarostlé bohatou vegetací mechorostů. (2).

Zdroj:
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - Sobotín - Smrčina (1)
Geologické lokality - Smrčina ID:902 (2)


Fotogalerie z návštěv

Sobotín - Smrčina - 5.6.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.

Citace

Citace

(1) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Sobotín – Smrčina [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Smrcina/Smrcina_text.htm.
(2) Databáze významných geologických lokalit: 902 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/902.