FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Sobotín - PfarrerbNaleziště bylo objeveno roku 1864 při úpravě cesty na Smrčinu, nejlepší nálezy epidotu byly učiněny F. Kretschmerem na konci 19. století. Další pěkné nálezy epidotu a albitu byly zaznamenány v 80. letech minulého století. Poslední rozsáhlý průzkum byl proveden Vlastivědným muzeem v Olomouci. (2)

Sobotín - Pfarrerb

Lokalizace:
1 km sv. od kostela v Sobotíně, v zářezu cesty od kostela ke krupníkovému lomu na Smrčině. Farský vrch. Součást naučné stezky Sobotín Maršíkov. (1)

Informace o lokalitě:
Přístupová cesta k lokalitě vede po polní cestě od kostela v Sobotíně, lokalita leží asi 800 m sv. od kostela v zářezu této cesty. Po její levé straně jsou ve svahu četné odkryvy a jámy po činnosti sběratelů, lokalitu označuje informační tabule. Pokračováním po této cestě se dostaneme až na krupníkové těleso Smrčina. Lokalita je v současné době součástí naučné mineralogické stezky a sběr minerálů je zakázán. (2)

Geologie:
Pukliny probíhající amfibolity a amfibolickými rulami sobotínského masívu jsou vyplněny mineralizací alpského typu, která je tvořena především albitem, epidotem a prehnitem. Na lokalitě bylo zjištěno několik větších žil uvedeného typu, které lze podle zastoupení jednotlivých složek rozdělit na žíly albit-epidotové a prehnit-epidotové (např. Kretschmer 1895). (1)

Mineralogie:
Z těchto žil pocházejí i přes 10 cm dlouhé sloupcovité krystaly epidotu, provázené 5-10 mm velkými tabulkovitými krystaly albitu nebo kulovitými agregáty prehnitu. Kromě těchto minerálů se zde vyskytuje apatit , amfibolový azbest, titanit, křemen (křišťál) a klinozoisit. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Pfarrerb - Sobotín ID:903 (1)
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - Sobotín – Pfarrerb (2)


Fotogalerie z návštěv

Sobotín Pfarrerb - 5.6.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 903 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-30]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/903.
(2) Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska : Sobotín – Pfarrerb [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2005 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Sobotin_Pfarrerb/Pfarrerb_text.htm.
(3) Přírodní památka Pfarrerb. AOPK ČR [online]. Copyright © 2022 [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=14102.
(4) Průvodce naučnou stezkou Sobotín - Maršíkov. Správa CHKO Jeseníky [online]. Copyright © 2022 [cit. 30.01.2022]. Dostupné z: https://jeseniky.ochranaprirody.cz/ke-stazeni/pruvodce-naucnou-stezkou-sobotin-marsikov/.