FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Příroda


Lomy nejsou jen plné kamení a nádherných minerálů, ale žije zde mnoho živočichů a rostlin, některé vzácné i chráněné. Kupodivu, nacházejí zde vhodné podmínky k životu a množení. A to za plného provozu! Otázkou je, zda následná rekultivace za mnoho miliónů, miliard, spíše přírodu nepoškodí.
Fotografie nejsou jen z lomů, ale ze všech vycházek do přírody. Zcela záměrně neuvádím, kde byly pořízeny, abych neposkytoval materiál "ekologickým teroristům".

Příroda 2018


Příroda 2017


Příroda 2016


Příroda 2015

2015

Rosolovka mozkovitá - Tremella mesenterica
Roste místy hojně po celý rok na odumřelých větvích listnatých stromů (dub, habr, vrba, lípa).Příroda 2014

2014

Vážka ploská - Libellula depressa
Je druh vážky s nápadně širokým zadečkem, který je u samečka blankytně modrý a u samičky hnědavý. Má v oblibě málo zarostlé vody, proto často jako první osídluje nově zakládané malé vodní plochy. V Česku je všude běžná.Příroda 2013

2013

Zdobenec skvrnitý — Trichius fasciatus
Ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a její prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii ohrožený druh.Příroda 2012

2012

Čolek obecný — Triturus vulgaris
V ČR je zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Jeho úbytek je způsoben převážně mizením jeho přirozeným biotopů, nevhodnými rekultivacemi vodních ploch, velkoplošným použitím biocidů.Příroda 2011


Příroda 2010


Příroda 2009

2009

Vřetenuška obecná (housenka) — Zygaena filipendulae
V ČR nejběžnější druh vřetenušky.