FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Přibyslavice

Přibyslavice

Lokalizace:
Opuštěný zatopený lom o průměru cca 50 m, výška stěny nad hladinou vody do 10 m, asi 500 m sv. od centra obce, asi 100 m záp. od lomu č.4. (1)

Informace o lokalitě:
Velké krystaly granátu (běžně 5 cm) jsou známy z Přibyslavic od 30. let, sběratelé je do nedávné minulosti získávali v lomu č.3, který byl však přeměněn na skládku. Lom č.5 tak dnes zůstal jediným místem s výskytem granátu-spessartinu. (1)

Geologie:
Lom je založen v centrální části lělesa leukokrátní muskovit-turmalinické "přibyslavické" ortoruly (dříve "přibyslavická žula"). V lomu do ortoruly intruduje žilné těleso muskovitického aplitu a do aplitu intruduje muskovit-biotit-turmalinický pegmatit. Hranice mezi pegmatitem a aplitem je neostrá. Pegmatit vysílá do aplitu četné apafýzy bohaté turmalínem. Aplit je v blízkosti pegmatitu obohacen granátem. (1)

Mineralogie:
Jednotlivé krystaly granátu jsou přitom z velké části lokalizovány na střižných zonách vycházejících z pegmatitu. Granáty (spessarrtin-almandiny) obsahují často značné množství inkluzí křemene, což podporuje vysvětlení jejich vzniku metasomatosou při níž byly fluidy vycházejícími z pegmatitu zatlačeny všechny původní minerály aplitu s vyjímkou křemene. Styk aplitu s ortorulou je pozvolný a dosud se jej nepodařilo interpretovat. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Přibyslavice, lom č. 5, ID:1424 (1)


Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II.: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien II. Kutná Hora: Kuttna, 2003.
ISBN 80-86406-27-X.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1424 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-26]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1424.
(2) Elbaity z Přibyslavic - Minerály České republiky. Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec [online]. Dostupné z: https://www.mineralogist.cz/elbaity-z-pribyslavic.
(3) Vzácný ferronigerit z Přibyslavic - Minerály České republiky. Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec [online]. Dostupné z: https://www.mineralogist.cz/vzacny-ferronigerit-z-pribyslavic.
(4) Pegmatit s columbitem a kasiteritem z Přibyslavic - Minerály České republiky. Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec [online]. Dostupné z: https://www.mineralogist.cz/pegmatit-s-columbitem-fe-a-kasiteritem-z-pribyslavic.
(5) Graftonit, trifylin a další fosfáty z Přibyslavic - Minerály České republiky. Minerály České republiky - RNDr. Tomáš Kadlec [online]. Dostupné z: https://www.mineralogist.cz/fosfaty-z-pribyslavic.
(6) GC3J8GY Pribyslavicke lomy (Multi-cache) in Středočeský kraj, Czechia created by Bubenik_cz . Document Moved [online]. Dostupné z: https://www.geocaching.com/geocache/GC3J8GY_pribyslavicke-lomy?guid=68d6dd7a-86ef-4c19-909c-ec910c730a89.
(7) Granáty. Mineraly Kamil Pokorny [online]. Dostupné z: https://www.kameny-krajina.cz/lokality/pribyslavice/index.html.