FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

PonikláPoniklá byla založena jako kolonizační ves pravděpodobně již někdy ve 13. století, je velice pravděpodobné, že tehdy už v souvislosti s hornictvím.Největší rozkvět těžby v hornické obci byl v 17. a 18. století. Těžila se hlavně železná ruda a menším dílem grafit. V 2. pol. 19. století je ložisko vyčerpáno a místní horníci přešli na hlubinnou těžbu křemičitého písku, která okolo roku 1910 upadá a je zapomenuta. (1)Poniklá

Lokalizace:
Na severovýchodně od Poniklé směrem na Jestřabí v Krkonoších se nachází malý remízek s drobnými haldičkami bývalého dolu Karel.

Informace o lokalitě:
Železná ruda se zde těžila od 16. století a je možné že i dříve. Největší rozkvět těžby byl v 17. a 18. stol. Horníci při těžbě často naráželi na tzv. ¨stařiny,¨ což jsou stará důlní díla, na která se už dávno zapomenulo. Právě tato okolnost nám napovídá, že těžba železných rud sahá daleko do minulosti. Rudy se dopravovaly na povrch pomocí nejjednodušších technik jako je rumpál. Těžení rud z útrob země probíhalo sázením ohně a za pomocí želízka a mlátku.
Ruda z Poniklé se zpracovávala v Arnoštově, kde byla huť o dvou vysokých pecích. Huť zde stávala od roku 1754 až do roku 1850, kdy byla zničena požárem. Ze souhrnu údajů archívních pramenů plyne, že havíři v letech 1751-1837, tj. za téměř celou dobu existence Arnoštovské železárny, vytěžili na tzv. ponikelských horách přes 1 000 000 centýřů (1 centýř = 56.006kg - dolnorakouská váhová míra) železné rudy o obsahu 20-30% železa. Po roce 1850 těžba upadá a havíři přecházejí na hlubinnou těžbu křemičitého písku, o kterém se zmiňuji v kapitole pískovny. (1)

Geologie:
Oblast lokalit patří k fylitové (subsudetské) sérii krkonošského krystalinika, která je v místě tvořena souvrstvím chloritickosericitických fylitů, přecházejících místy v grafitické břidlice až ve fylity střídajících se se souvrstvím krystalických dolomitických vápenců. Podle nálezů zkamenělé fauny ve vápencích bylo stáří komplexu stanoveno jako spodně ordovické ( Závěrečná zpráva z lokality Poniklá, vyhledávací průzkum suroviny Fe závod - Dubí u Teplic ). (1)

Mineralogie:
V Poniklé se těžil z největší časti rudní minerál limonit, dále se zde vyskytuje haematit, magnetit,psilomelan, pyrolusit, stilpnosiderit, planerit, apatit, wavellit (J.Kratochvíl 1940). (1)

Zdroj:
Ponikelské podzemí (1)


Fotogalerie z návštěv

Ponikla - 4.11.2008Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Dufrenit z Poniklé v Krkonoších. Minerál 3/2003 - MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI.

Citace

Citace

(1) PONIKELSKÉ PODZEMÍ. [online]. Copyright © [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: http://www.speleo-ponikla.wz.cz/.
(2) Hollandit a kryptomelan z Poniklé u Jilemnice. Publikace Národního muzea [online]. Copyright © [cit. 24.01.2022]. Dostupné z: https://publikace.nm.cz/file/64cfd7c551b71e70400e58a3ae348ede/18951/W%20103_108_JirasekMatysekVaculikovaSivek_Kryptomelan_Ponikla.pdf.
(3) Poniklá - Remízek s haldou bývalého dolu Karel. Mineralride 2016 [online]. Dostupné z: http://mineralride.cz/index.php/mineraly/lokality/liberecky-kraj/ponikla.