FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Lom MastyPodhůří Orlických hor není nijak zvlášť bohaté na mineralogické lokality. Ba naopak, až na pár vyjímek je to zde velmi špatné. Ale i zde se dá něco najít.
Nejbližší lokalita pro mmne je lom v Mastech. Tento lom sleduji poměrně pravidelně od roku konce roku 2007.

Lom Masty

Lom Masty

Lom Masty

Lom Masty

Lom Masty

Lom Masty

Masty - lom

Lokalizace:
Masty, cca 10 km s. od Rychnova nad Kněžnou, na státní silnici Rychnov nad Kněžnou - Náchod odbočit v obci Bílý Újezd doprava, po asi 2 km velký stěnový činný lom (za mostkem přes Zlatý potok).

Informace o lokalitě:
Lom byl založen roku 1902 zastupitelstvem tehdejšího opočenského okresu. Lámání kamene bylo zahájeno ve stráni pod bývalým Vitenčovým mlýnem. Lom je rozdělen Zlatým potokem na dvě části.

Geologie:
Horninou je šedozelený metabazit (zoisit-amfibol-plagioklasová břidlice).
Struktura horniny je nematoblastická, textura nezřetelně foliovaná, místy i téměř masivní. Na mnoha místech je zachována spilitová struktura horniny, kdy aktinolitická břidlice má zachovány shluky plagioklasů. S přibýváním chloritu je hornina lépe zbřidličnatěna.

Mineralogie:
Aktinolitické břidlice jsou tvořeny jemnou spletí jehliček šedozeleného aktinolitu. Ostatní minerály, včetně plagioklasů, zoisitu a chloritu jsou přítomny v omezenějším množství. Z dalších minerálů lze uvést:
- epidot : místy žlutozelená až trávově zelená zrna, příp. delší sloupce, vyskytující se zejména na kontaktu mocnějších karbonátových poloh s okolní horninou a vytvářející též hojnější šmouhy v metaspilitu (Tuček, 1970, Martinec, 1975)
- kalcit : klencové i skalenoedrické xx v křemeni, příp. tvořící výplň drcených zón a puklin (spolu s ankeritem).
- laumontit : bílé povlaky s drobnými xx chloritu a s jemnými nálety malachitu na trhlinách v metaspilitu (Tuček, 1970).
- chryzokol : vzácné povlaky na puklinách v zóně zvětrávání (Martinec 1975)
Akcesoricky byly zjištěny rovněž titanit, leukoxen a apatit (Marinec 1975).
Na dnes metamorfované produkty pravděpodobně proterozoického spilit-keratofyrového submarinního vulkanismu (spility a jejich tufy) je vázáno pyrit-pyrhotinové zrudnění se sporadickými zrny chalkopyritu, příp. hematitu. Koncentrace rudních minerálů dosahuje maxima v blízkosti karbonátových poloh. Pyrit je často krystalický a vytváří spolu s pyrhotinem v chlorit-aktinolitických břidlicích rudní polohu s páskovanou texturou. Mocnost této polohy kolísá a dosahuje v lomu v Mastech maximální mocnost 1-1,5 m (Martinec 1975). Tato sekvence obsahuje v širším okolí lomu Masty kromě sulfidů (pyrit, pyrhotin) také polohy hematitu (hematit a křemen), těžených v minulém století (např. Hlinné).

Zdroj:
Exkurze z mineralogie, petrologie a ložiskové geologie 26.5.-1.6.2003 (1)Lom Masty - Fotogalerie

Fotogalerie z návštěv

Lom v Mastech je má nejbližší mineralogická lokalita. Zajíždím sem vcelku pravidelně už od roku 2007. Nálezy pěkných vzorků zde nejsou právě časté, ale někdy se zadaří. Tahle lokalita si zaslouží vlastní speciální fotogalerii, v níž je zachycen průběh těžby. Tak se pojďte podívat. Tak hurá do fotogalerie ...Lom Masty - Nalezené vzorky


Lom Masty - Literatura

Literatura

BÁRTA, J. Ložiska nerudních surovin ČR II: (nové poznatky za léta 1975 - 1990). Redaktor Miloš Kužvart. Praha: Nakladatelství a vydavatelství JP, 1992. 631 s.
ISBN 80-7066-552-1.

Martinec P. (1975) : Geologický průvodce Orlickými horami a Podorlickem. - Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově n./Kn.

OPLETAL, Mojmír. Geologie Orlických hor. Praha: Academia, 1980. Oblastní regionální geologie ČSR. 202 s.

Roček Z. (ed.) et al. (1977) : Příroda Orlických hor a Podorlicka. - Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, SZN Praha, 660 s.

TUČEK, Karel. Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951-1965. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1970.


Lom Masty na internetu


Citace

Citace

(1) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava : Exkurze z mineralogie, petrologie a ložiskové geologie 26.5.-1.6.2003 [online]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202003/#Masty.
(2) Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech : Masty [online]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/masty/masty_text.html.
(3) Fotoarchiv České geologické služby : Lom Masty [online]. Dostupné z: http://fotoarchiv.geology.cz/cz/foto/22532/.
(4) Lomy - M - SILNICE . M - SILNICE a.s. [online]. Copyright © 2022 M [cit. 23.01.2022]. Dostupné z: https://www.msilnice.cz/lomy#masty.
(5) Lom Masty – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Masty.


M - SILNICE a.s. - Lom Masty

Kontakt na majitele (provozovatele)

Vedoucí lomu: Bohumil Dostál
+420 495 845 240
bohumil.dostal@msilnice.cz

Expedice: Tel.: +420 495 845 241, +420 494 666 121
Fax: 469 665 148

ADRESA: M - SILNICE a.s.

Sídlo
Husova 1697,
530 03 Pardubice

Ředitelství
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové

Lom Masty
517 97 Bílý Újezd,
okres Rychnov nad Kněžnou

IČO 42196868
DIČ CZ42196868

WWW: Lom Masty

Aktualizace: 27.5.2021