FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Maršíkov - SteinhublMaršíkov - Steinhubl

Lokalizace:
670 m ssv. od kostela v Maršíkově, na návrší zvaném Rasovna (dříve Schinderhüber). (1)

Informace o lokalitě:
.

Geologie:
Prostor lokality je tvořen amfibolickými rulami, které místy přecházejí do biotitických rul a místy obsahují vložky amfibolitů. Podle Kretschmera (1911) lze na návrší nyní zvaném Rasovna rozlišit tři typy pegmatitů: 1) pyroxenické pegmatity tvořené živcem, křemenem, pyroxenem a v akcesorickém množství granátem a sillimanitem, 2) muskovitické pegmatity tvořené živci, křemenem, muskovitem a v akcesorickém množství granátem, epidotem, biotitem, berylem, bavenitem, columbitem, gahnitem, skorylem, zcela výjimečně též sillimanitem, 3) sillimanitické pegmatity s chryzoberylem. Pegmatity poslední skupiny jsou zde zastoupeny pouze jedním tělesem. Toto těleso má charakter žíly o mocnosti od několika dm až do jednoho metru, charakteristická je výrazná zonální stavba. Na okraji pegmatitového tělesa je jen cca 1 cm mocná aplitová žíla, která ve směru do centra tělesa přechází do usměrněného muskovitického pegmatitu s velmi hojným silimanitem. Centrální část pegmatitového tělesa je tvořena relativně mohutným křemenným jádrem. Muskovitický pegmatit je postižen velmi silnou sodnou matasomatózou, která se lokálně projevuje i v křemenném jádru.
Poznámka: Na turistické mapě 1 : 50 000 No. 55 Hrubý Jeseník je lokalita vyznačena chybně. (1)

Mineralogie:
Metasomatická jednotka je tvořena především albitem, křemenem a muskovitem v menší míře granátem, gahnitem, chryzoberylem a dalšími minerály. Popisované pegmatitové těleso je světoznámé díky bohatým nálezům chryzoberylu , jenž zde tvoří žlutozelené tabulkovité krystaly a jejich srostlice o velikosti až několika cm čtverečních. Chryzoberyl zde byl objeven v roce 1819 Boleslawským, popsán byl roku 1824 Hruschkou, dlouhou dobu se jednalo o jediné naleziště chryzoberylu v Evropě. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Maršíkov - Rasovna ID:896 (1)


Fotogalerie z návštěv

Maršíkov - Steinhubl - 25.7.2010Fotogalerie nálezů

Maršíkov - Steinhubl - 25.7.2010Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.

Černý, P. - Novák, M. - Chapman, R. (1992): Effects of sillimanite grade metamorphism and shearing on Nb - Ta oxide minerals in granitic pegmatites: Maršíkov, northern Moravia, Czechoslovakia. - Can. Miner., 30, 699-718.

Dostál, J. (1966): Mineralogische und petrographische Verhaltnisse von Chrysoberill - Sillimanit - Pegmatit von Maršíkov. - Acta Univ. Carolinae, geol. 1966, 4, 271-287. Praha.

Dostál, J. (1969): Some new data from chrysoberyl from Maršíkov, northern Moravia. - Acta Univ. Carolinae, geol. 1969, 9, 261-270. Praha.

Franz, G. - Morteani, G. (1984): The formation of chrysoberyl in metamorphosed pegmatites. - Jour. Petrol., 25, 1, 27-52.

Hruschka, W. (1924): Vorkomenn und Krystallisation einiger Mahrischen Fossillien. - Mitt. der mahr. schles. Gesell., 25. Brünn.

Kretschmer, F. (1911): Das metamorphe Diorit und Gabbromassiv in der Umgebung von Zoptau (Maren) - Jahrb. d. geol. Reichanstalt, 61, 51-180. Berlin.

Kruťa, T. et al. (1968): Die Mineralienparagenese in dem mittleren Teile des Altvatergebirges (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR). - Čas. Mor. Muz., přír., 53, 5-80. Brno.

Staněk, J. (1981): Pegmatity Moravy . in Bernard, J. H. et al.: Mineralogie Československa. Academia Praha.

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 896 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/896.
(2) Rasovna (Schinderhübl), Maršíkov (Marchendorf), Velké Losiny, Šumperk District, Olomouc Region, Czech Republic. Mindat.org - Mines, Minerals and More [online]. Copyright © [cit. 23.01.2022]. Dostupné z: https://www.mindat.org/loc-5630.html.
(3) Průvodce naučnou stezkou Sobotín - Maršíkov. Správa CHKO Jeseníky [online]. Copyright © 2022 [cit. 23.01.2022]. Dostupné z: https://jeseniky.ochranaprirody.cz/ke-stazeni/pruvodce-naucnou-stezkou-sobotin-marsikov/.