FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Lom Litice nad Orlicí


Těžba kamene v Liticích nad Orlicí probíhá již od konce 19. století a je spojena se stavbou železniční trati Týniště – Letohrad. Dnes produkuje kamenolom široký sortiment přírodního drceného kameniva, k jehož výrobě je použito třístupňového drcení. Těžba ložiska se může pyšnit velmi kvalitní dobývanou surovinou – šedým biotitickým granodioritem.
Zdroj: Lom Litice

Litice nad Orlicí - lom

Litice nad Orlicí - lom

Litice nad Orlicí - lom

Litice nad Orlicí - lom

Litice nad Orlicí - lom

Lom Litice nad Orlicí

Lokalizace:
Litice nad Orlicí, 8 km z. od Žamberka, 5,5 km jv. od Vamberka, činný kamenolom na j. úbočí vrchu Chlum – 603 m, asi 500 m sv. od obce.

Informace o lokalitě:
Těžba ve zdejších lomech započala roku 1874, první popisy nejznámějších minerálů jsou z roku 1885 a 1889. Je spojena se stavbou železniční trati Týniště – Letohrad. Dnes produkuje kamenolom široký sortiment přírodního drceného kameniva, k jehož výrobě je použito třístupňového drcení. Těžba ložiska se může pyšnit velmi kvalitní dobývanou surovinou – šedým biotitickým granodioritem.

Geologie:
Těženou horninou je zde stavební kámen využívaný především jako velmi kvalitní betonářský štěrk, tzv. litická žula. Z petrografického hlediska jde převážně o načervenalý biotitický granodiorit, v menší míře přecházející do leukogranitu. Horniny tvoří tzv. litický masiv. Celý masiv byl v minulosti horotvornými pochody vyzdvižen a tím silně tektonicky porušen. Vzniklými puklinami prostupovaly horké hydrotermální roztoky, které horninu v blízkém okolí silně chemicky pozměnily. Došlo ke kaolinizaci, chloritizaci a vylouhování rozpustných složek, které se po ochlazení vylučovaly. Právě na tyto strmě vystupující kalcitové žíly s ojedinělými dutinami je vázán zdejší výskyt nerostů. V průzkumných vrtech, které ověřovaly zdejší zásoby stavebního kamene, byl zastižen kontakt granodioritu s metamorfiky zábřežské série. V kontaktní hornině – vápenatosilikátovém erlanu – taktitu byl zjištěn grossular, vesuvian a diopsidický pyroxen.

Mineralogie:
Hornina je nepravidelně rozpukána a prostoupena kalcitovými žilami. V jejich dutinách se spolu s krystaly kalcitu řídce objevují i zelené osmistěny fluoritu až několikacentimetrové velikosti. Doprovázeny jsou bílými sloupci rozpadavého laumontitu, barytem a vzácně i stilbitem. Méně běžná sulfidická mineralizace je reprezentována drobnými zrny pyritu, chalkopyritu a galenitu, jejichž přeměnou vznikly ryzí měď, covellin, chalkozín, malachit a cerusit. Výjimečně byl nalezen i francevillit a metaautunit.

Zdroj:
Exkurze z mineralogie, petrologie a ložiskové geologie 26.5. - 1.6. 2003 (1)
GPS:
50.0918436N, 16.3570364ELom Litice nad Orlicí


Litice nad Orlicí - lom


Literatura

Literatura

Literatura

Bernard, J. H., a kol.: Mineralogie Československa. 2. vyd. Praha: Academia, 1981. s. 50, 265.

Moravec, B.: Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí. Minerál, 2001, roč. 9, č. 3, s. 169-174.

Pauliš, P.: Sekundární minerály uranu v České republice (dokončení). Minerál, 1994, roč. 2, č. 3, s. 115-117

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000. s. 66.
ISBN 80-86406-08-3.

Šita, F., Bradna, J.: Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlických hor a podhůří II. Acta musei Reginaehradecensis, série A: scientiae naturales, 1981, Hradec Králové. s. 103-105.Litice nad Orlicí - lom na internetu


Citace

Citace

(1) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava : Exkurze z mineralogie, petrologie a ložiskové geologie 26.5.-1.6.2003 [online]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202003/#Litice%20nad%20Orlic%C3%AD.
(2) Lom Litice. Lom Litice [online]. Dostupné z: http://www.lomlitice.cz/.
(3) LOM LITICE s.r.o. - BETON SERVER - BETON, VŠE Z BETONU A VŠE PRO BETON V ČR. BetonServer - BETON SERVER - BETON, VŠE Z BETONU A VŠE PRO BETON V ČR [online]. Copyright © 2018 betonserver.cz, Všechna práva vyhrazena [cit. 23.01.2022]. Dostupné z: https://www.betonserver.cz/lom-litice.
(4) Státní hrad Litice – oficiální webové stránky. [online]. Copyright © nepodléhá Creative Commons [cit. 23.01.2022]. Dostupné z: https://www.hrad-litice.cz/cs.


Lom Litice s.r.o.

Kontakt na majitele (provozovatele)

Vedoucí lomu: David Skalický
+420 725 808 331
skalicky@lomlitice.cz

Statutárnín orgán: Monika Klausová
jednatelka společnosti

Expedice: Jaroslava Lehká
Tel.: +420 469 779 240
email: expedice@lomlitice.cz

Obchodní zástupce: Marcela Horská
Tel.: +420 725 808 332
email: horska@lomlitice.cz

ADRESA:
Sídlo:
Lom Litice s.r.o.
Pospíšilova 378,
500 03 Hradec Králové

Závod Litice nad Orlicí
Litice nad Orlicí 60, Záchlumí,
564 01 Žamberk

IČO 28617207
DIČ CZ28617207

WWW: Lom Litice s.r.o.

Aktualizace: 23.1.2022