FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Králec (Dolní Studénky)Při první návštěvě této lokalita se nám podařilo zabloudit. Nepředpokládali jsme, že hledané místo je tak "na ráně". Nicméně, při šplhání po lesních cestách na Malínský vrch, se zdařilo nalézt krásné vzorky. Doufám, že se mi podaří někdy nafotit a dát je sem jako ukázky. Fotogalerie z roku 2018 je už ze správného místa a můžete se podívat, co se zde dá nalézt.Králec

Lokalizace:
Lokalita se nachází asi 1 km východně od Králce. Po pravé sraně silnice vedoucí z Králce na Třemešek odbočuje cesta vedoucí k zemědělskému objektu a dále do lesa. Dorazíme na rozcestí, vlevo odbočuje lesní cesta (modrá turistická značka), vpravo pokračuje zpevněná cesta. K lokalitě se ale vydáme rovně po lesní cestě, přímo vzhůru. Přímo na této lesní cestě se objevují fragmenty granátických a staurolitických svorů. (1)

Informace o lokalitě:
V úseku dlouhém cca 150 m lze sbírat až 2 cm velké granáty a úlomky křemenných čoček s hojným ilmenitem. V menší míře se zde objevují svory s červenohnědými porfyroblasty staurolitu. (1)

Geologie:
Svory jsou v okolí Králce přítomny především v podbě různě velkých fragmentů v eluviu a deluviu, vlastní výchozy jsou ojedinělé a malé. Tyto svory tvoří čočky nebo nepravidelné polohy v souvrství muskovitických, muskovit-biotitických nebo granáticko-muskovitických svorů. (1)

Mineralogie:
Na lokalitě lze nalézt albit, almandin (granát), apatit, biotit, chlorit, chloritoid, ilmenit, křemen, magnetit, monazit-(Ce), muskovit a staurolit. (1)

Zdroj:
Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II. Průvodce po 70 mineralogických lokalitách. (2005, A5, 128 s.)
ISBN 80-86406-35-0. (1)


Fotogalerie z návštěv

5.3.2024 - lokalita je značně devastovaná. Utrpěla po těžbě kůrovcem napadeného smrkového lesa, ale stále se zde dá něco najít. Fotky jsou z mobilu přítelkyně, kvalita nic moc, ale mám super maskování!

Králec - 5.3.2024

Králec - 20.10.2018

Králec - 27.8.2016

Králec - 31.7.2010

Králec - 10.5.2010 (podruhé na nesprávné místo ...)

Králec - 4.10.2009 (to jsme zabloudili, ale nalezli jsme krásné vzorky)

Literatura

Petr Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II. Průvodce po 70 mineralogických lokalitách. (2005, A5, 128 s.)
ISBN 80-86406-35-0. (1)Králec na internetu

Zatím se mi nepodařilo nic nalézt, pokud na něco narazíte, dejte mi prosím vědět na můj email: frajasw@seznam.cz.Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna, 2005. ISBN isbn80-86406-35-0.