FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

KomároviceKomárovice

Komárovice

Komárovice

Lokalizace:
Komárovice se nacházejí asi 10 km jv. od Jihlavy.

Informace o lokalitě:
Staré odvaly se nacházejí na okraji lesa necelý kilometr jižně od obce. (1)

Geologie:
Na drobných pravých žilách směru S-J bylo zjištěno obdobné zrudnění jako v nedalekém jihlavském revíru. (1)

Mineralogie:
Vedle křemene zde najdete baryt, obecné sulfidy (galenit, pyrit, sfalerit) a zelený pyromorfit. Zjištěn byl též fluorit. (1)


Komárovice


Komárovice

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Komárovice

Literatura

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Minerály stříbra a jejich lokality v České republice: kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. Kutná Hora: Kuttna, 2012.
ISBN 978-80-86406-64-0.Komárovice


Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Minerály stříbra a jejich lokality v České republice: kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. Kutná Hora: Kuttna, 2012. ISBN isbn978-80-86406-64-0.
(2) Komárovice | Láska k šutrům. Láska k šutrům [online]. Copyright © [cit. 20.01.2022]. Dostupné z: http://www.laskaksutrum.cz/komarovice/.
(3) Komárovice u Jihlavy - www.SpeleoJihlava.cz. Články - www.SpeleoJihlava.cz [online]. Dostupné z: https://www.speleojihlava.cz/?komarovice-u-jihlavy.