FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

KojatínKojatín

Kojatín

Kojatín

Kojatín

Lokalizace:
Jižní okolí kojaína cca 700m od obce, pole a les.

Informace o lokalitě:
Zdejší ametysty jsou řazeny k nejkrásnějším na území ČR. Křemen-ametystové žíly byly zjištěny asi 700m jižně od obce na poli po levé sraně silnice z Kojatína do Smrku. Sběratelská činnost se rozšířila i na lesy lemující východní okraj pole. (1)

Geologie:
Kojatínské křemenné žíly se vyskytují mimo durbachity třebíčského masívu, ve vystupujících oknech podložních, silně migmatizovaných biotitických prarul. (1)

Mineralogie:
Hlavní žíla má V-Z směr, strmý úklon a maximální mocnost 50 cm. Žilná výplň je tvořena převážně šedobílým jemnozrnným křemenem. Zonální křemen-ametystová žílovina je vyvinuta jen místy na obou okrajích žíly. Na zdejších žilách se lokálně vyskytují drobné, ojediněle i větší dutiny s ježkovitými i deskovitými drůzami křemenných krystalů o velikosti 5-10cm, křišťálu, ametystu a záhnědy. Z ostatních minerálů byl zjištěn pouze hematit. (1)


Kojatín

Fotogalerie z návštěv

Kojatín - 1.5.2010

Kojatín - 8.8.2010Kojatín

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Kojatín

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.Kojatín


Citace

Citace

(1) PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001. ISBN isbn80-86406-14-8.
(2) Kojatín | Láska k šutrům. Láska k šutrům [online]. Copyright © [cit. 20.01.2022]. Dostupné z: http://www.laskaksutrum.cz/kojatin/.
(3) Minerály. Kojatín u Třebíče. [online]. Dostupné z: http://kameny.vbrne.info/lokality/kojatin/index.html#.
(4) Minerály - Zdeněk Šrot. Vysočina - Kojatín [online]. Copyright © 2022 eStránky.cz [cit. 20.01.2022]. Dostupné z: https://mineraly-zdeneksrot.estranky.cz/clanky/vysocina/kojatin.html.
(5) AMETYST Z KOJATÍNA « Mila TV. Mila TV [online]. Dostupné z: http://www.milatv.net/ametyst-z-kojatina/.