FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

DoubravčanyDoubravčany

Lokalizace:
Dobravčany - vých. okraj obce (za posledním domem při výjezdu směrem na Kolín, po levé straně silnice),cca 18 km z. od Kutné Hory. (1)

Informace o lokalitě:
Oplocený opuštěný lom nacházející se za domem č.p. 65. Přírodní památka.

Geologie:
Kutnohorské krystalinikum - stébelnatá až plástevnatá ortorula z Doubravčan. V okolí Doubravčan můžeme na řadě míst pozorovat různé typy stébelnatých až plástevnatých dvojslídných ortorulových hornin, které zastupují při sz. okraji obce barevně kontrastní a velmi dekorativní typy. Dokonalé ukázky těchto hornin je možno spatřit v zídkách staveb v sz. části obce. U v. okraje mostku přes Výrovku v Doubravčanech se nalézá chráněná lokalita stébelnaté ruly, jejíž těleso zde bylo otevřeno stěnovým lůmkem. (1)

Mineralogie:
Stébelnatá až plástevnatá ortorula.

Zdroj:
Geologické lokality - Doubravčany ID:1486 (1)


Fotogalerie z návštěv

Doubravčany - 25.4.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1486 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1486.
(2) Doubravčany – Stébelnatá rula - PP – Kolínsko – Cesty a památky. Cesty a památky [online]. Dostupné z: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/doubravcany/stebelnata-rula-pp.
(3) BOKR, P. (2005): Foto - Stébelnatá rula v Doubravčanech. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2021-04-03]. Dostupné z URL http://www.geology.cz/foto/16618.
(4) Přírodní památka Stébelnatá rula (Kolín-oblast, Česko). [online]. Copyright ©1993 [cit. 03.04.2021]. Dostupné z: https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0276834-Prirodni-pamatka-Stebelnata-rula-Kolinoblast-cesko/.