FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

ChrtníkyChrtníky

Chrtníky

Chrtníky

Chrtníky

Lokalizace:
Lom v vrchu Mezihoří (kóta 297.0 m), V. od silnice Svojšice - Chrtníky, v pravobřežní části údolí potoka Struha. (1)

Informace o lokalitě:
Aktivní lom v paleozoických diabasech s odkryvy transgrese křídy přes paleozoický podklad. (1)

Geologie:
Lom je založen v paleozoické vyvřelé hornině - diabázu. V nejvyšší části lomu, cca v 280 - 290 m n.m., je rozsáhlý systém úzkých depresí (kapes), vyplněných tzv. příbojovými křídovými sedimenty. Výplň kapes je tvořena valouny a balvany diabázu o velikosti do 1 m. (1)

Mineralogie:
Mezerní hmotu mezi valouny tvoří organodetritické vápence s hojnou fosilní faunou ústřic (druh Exogyra reticulata), brachiopodů (druh Cyclothyris zahalkai), ostnů ježovek např. druhu Cidaris sorigneti aj. Povrch valounů je místy pokryt tenkými železitými krustami a přisedlými společenstvy fosilních organismů (dírkovci, mlži, koráli, mořské houby, červi a mechovky) vykazující dvě etapy osídlení (Žítt a Nekvasilová 1991). (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Chrtníky ID:111 (1)


Chrtníky


Chrtníky


Chrtníky

LiteraturaChrtníky


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 111 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/111.
(2) Jindřich Štelcl, Václav Vávra : Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita : Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech - Chrtníky [cit. 2021-04-06] [online]. Dostupné z: http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/Chrtniky/Chrtniky.htm.
(3) Lom Chrtníky | EUROVIA Kamenolomy, a.s.. Úvod | EUROVIA Kamenolomy, a.s. [online]. Copyright © 2019 EUROVIA Kamenolomy, a.s. [cit. 06.04.2021]. Dostupné z: http://www.euroviakamenolomy.cz/Provozovna/CHT.
(4) Chrtníky | Železné hory – Geologicky významná oblast. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Design [cit. 06.04.2021]. Dostupné z: https://www.geoparkzh.cz/gvo/chrtniky/.