FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

BochoviceBochovice

Bochovice

Bochovice

Lokalizace:
Pole mezi kótou 568 m a obcí Bochovice SZ od obce Bochovice. (1)

Informace o lokalitě:
Obdělávaná pole s výchozy křemenných a pegmatitových žil. (1)

Geologie:
Křemenné žíly vystupují společně s aplity a pegmatity v porfyrických durbachitech třebíčského masívu. Jednotlivé žíly směru S-J a SZ-JV jsou soustředěny do dvou žilných polí, vymezených geofyzikálním a geologickým průzkumem. (1)

Mineralogie:
V žilách převládá bílý a šedý křemen s několika zónami ametystu a záhnědy. Kromě tzv. hradbového ametystu jsou časté i krystaly ametystu, záhnědy a morionu, někdy i listovité pseudomorfózy po kalcitu. V drobných pegmatitech se vyskytly i některé vzácnější minerály (pseudorutil, aeschynit ...). Lokalita je vyjímečná množstvím žil i kvalitou minerálů a je vhodná pro studium vývoje hydrotermální mineralizace v třebíčském masívu. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Bochovice - Mrákotiny ID:1087 (1)


Bochovice

Fotogalerie z návštěv

Bochovice - 20.9.2009Bochovice

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Bochovice

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.

Mrázek I., Rejl L.(1980): Zonární křemen - ametystové žíly u Bochovic na Třebíčsku. Sbor.nár.muzea, 36 B, 1-20. Praha.

Mrázek I., Rejl L.(1991): Drahé kameny Českomoravské vrchoviny. Muz.vlastiv.spol.v Brně a ZMM v Třebíči, 135 p.Bochovice


Citace

Citace

(1) Databáze významných geologických lokalit: 1087 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1087.
(2) Studium křemenných žil s ametystem: Informační systém [online]. Copyright © 2003 [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/397231/prif_b/reserse_AMETYST2.txt.
(3) Dagmar Šujanská: Studium křemenných žil s ametystem. Bakalářská práce, Brno 2014, MASARYKOVA UNIVERZITA - Přírodovědecká fakulta - ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚ. Informační systém [online]. Copyright © 2003 [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/397231/prif_b/bakalarska_praceDS.txt.
(4) Oficiální stránky obce BORY - bory.cz [online]. Copyright © [cit. 17.07.2019]. Dostupné z: https://www.bory.cz/images/stories/proda/geologie/dolnbory-insignie_2.pdf.