FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Věžná - Včelín (Věžná II)Věžná - Včelín (Věžná II)

Lokalizace:
Hadcový lom vlevo od silnice z Věžné do Nedvědice. (1)

Informace o lokalitě:
.

Geologie:
Pegmatitová žíla má mocnost až 75 cm. Je tvořena hlavně oligoklasem a v podřadném množství křemenem. K - živce zcela chybí. Dále obsahuje beryl a z vzácnějším minerálů Ta - rutil. Časté jsou produkty hydrotermální alterace. (2)

Mineralogie:
Hydrotermální alterací vznikal prehnit, skapolit, vermikulit, seladonit, karbonáty (kalcit, dolomit, aragonit), minerály skupiny serpentinu, zeolity (thomsonit, harmatom, phillipsit, chabazit) a hydrotalkit (Novák 2005). (2)

Zdroj:
Exkurze České geologické společnosti (1)
Kontaminace granitických pegmatitů se zaměřením na pegmatity pronikající skarnová tělesa (2)
Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura