FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

ÚstupÚstup

Ústup

Ústup

Lokalizace:
Obec Ústup se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje, čtyři kilometry severovýchodně od města Olešnice, poblíž hranice s Čechami. Patří k nejmenším obcím republiky, které mají vlastní zastupitelstvo. (1)

Informace o lokalitě:
Lokalita byla v minulosti známým moravským nalezištěm minerálů. V okolí Špilberka se nacházejí velké granáty, v poli při cestě z Ústupu do Křetína se nachází kyanity. (2)

Geologie:
.

Mineralogie:
Na lokalitě lze nalézt albit, almandin, biotit, grafit, chlorit, křemen, kyanit, muskovit, pyrit, rutil, titanit, tremolit, turmalín, zoisit. (2)

Zdroj:
Ústup - Toulky Olešnickem (1)


Ústup

Fotogalerie z návštěv

Ústup - 24.8.2008Ústup

Fotogalerie nálezů

Ústup - nálezy - 24.8.2008Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II.

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska II: Die interessantentesten mineralogische Fundestellen in Mähren und Schlesien II. Kutná Hora: Kuttna, 2005.
ISBN 80-86406-35-0. (2)Ústup

Ústup na internetu

Ústup - Toulky Olešnickem (1)