FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Údraž u Písku

Údraž u Písku

Lokalizace:
Lokalita je tvořena opuštěným jámovým lomem U údražského obrázku, který je v současnosti zatopen. Křemen-živcová surovina se zde těžila od roku 1883. Lůmek se nachází v lesích asi 2km z. od Údraže. Vede k němu lesní asfaltová cesta (se zákazem vjezdu). Asi po 1 km mineme včelín (maringotka), přibližně po 100 m za ním odbočuje stará lesní cesta, která vede k zatopenému lůmku.

Informace o lokalitě:
Na lokalitě se dříve těžil pegmatit v jámovém lomu, těžba byla ukončena koncem 19st. V okolí lomu se vyskytují úlomky živců, bledého růženínu a křemene. Zajímavé jsou zarostlé odvaly, na kterých je vidět činnost sběratelů. V odvalu se vyskytují kusy pegmatitu s nerosty. (1)

Geologie:
Pegmatit obsahuje hlavně křemen, mikroklin a plagioklas. (1)

Mineralogie:
Z nerostů se zde vyskytuje zejména živec, křemen, růženín a skoryl. Některé kusy růženínu jsou sytě růžové a tvoří estetické vzorky. Ale není vyloučen nález vzácnějších minerálů, jako je beryl, monazit, xenotim, niobový rutil a pod.. Zajímavým nerostem který se na lokalitě vzácně vyskytuje je písekit.
V obdodí těžby se zde vyskytovali krystaly skorylu do 50x8cm, (monazit krystaly přes 1cm), xenotim (kolem 0,5cm) a niobový rutil. Vzácnější je písekit, beryl, apatit a zirkon. (1)

Zdroj:
PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Kutná Hora: Kuttna, 2000.


Fotogalerie z návštěv

Údraž - 17.8.2009Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna, 2000. (1)
ISBN 80-86406-08-3.