FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Sobotín - granátová skálaJako Granátovka, příp. Granátová skála (dříve Weissenstein) je označován skalní výchoz ležící zhruba 400 m jižně od vrcholu Kamenitého kopce (616 m n.m.) u Petrova nad Desnou. (2)

Sobotín - granátová skála

Lokalizace:
K lokalitě lze dojít po zeleně značené turistické trase vedoucí ze Sobotína do Rapotína. Granátovka je součástí naučné stezky po významných mineralogických lokalitách v okolí Sobotína. Podrobnou charakteristiku lokality a jejich minerálů uvádí Zimák et al. (2002) a Zimák a Novotný (2002). (2)

Informace o lokalitě:
Granátovka je tvořena relativně světlými granátickými svory, které přecházejí do kvarcitických svorů a svorových kvarcitů s polohami kvarcitů a čočkami sekrečního křemene. V podloží tohoto horninového komplexu vystupují kvarcity. Podle Kretschmera (1911) byly kvarcity v prostoru této lokality dobývány pro potřeby sobotínských železáren (na stavbu tavicích pecí). (2)

Geologie:
Mineralogická lokalita svorových minerálů a rutilu v blízké křemenné žíle. Jde o šupinu tvořenou svorem a kvarcitem řazenou k zoně Červenohorského sedla a uzavřenou v horninách SAM. Tento pruh pokračuje dále k jihu, kde se vyskytují další lokality svorových minerálů (Chloupěnkovec, Annaquelle). Geol. char. podle Žáčka Vl., 2000, str. 65: V horní části svahu jsou četnější vložky křemitého dvojslídného svoru s velkými porfyroblasty granátu. Devonské sedimenty vystupují jako tektonická šupina v gabroamfibolitech. (1)

Mineralogie:
Dříve známá sběratelská lokalita krystalů almandinem bohatého granátu, lok. granátová skála je dnes značně vyčerpána (Novotný 1997). (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Sobotín - Granátovka ID:904 (1)
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - Petrov nad Desnou - Granátovka (2)
Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.