FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

ProsečProseč

Lokalizace:
Mezi obcemi Záhoří a Proseč, 1 km J od kóty 392 (na silnici z Proseče do Pelechova). (1)

Informace o lokalitě:
.

Geologie:
Příkrov pliocénního bazanitu vyplňující paleoúdolí Paleojizery. Má vyvinutou sloupcovitou odlučností. Jedná se o stejné těleso, které je odkryto v lomu ve Smrčí, Slapu a na Kozákově. (1)

Mineralogie:
.

Zdroj:
Geologické lokality - Záhoří-Proseč ID:560 (1)
Fotogalerie nálezů

Proseč - 6.10.2007Literatura