FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Nedvědice - Mramor

Nedvědice - Mramor

Lokalizace:
Malý zasucený lůmek nad stěnou velkého, dnes opuštěného a zaváženého lomu na mramor u Nedvědice. (1)

Informace o lokalitě:
Umělý odkryv, malý zasucený mramorový lůmek v lese, asi 50 m vlevo za horní hranou bývalého velkého lomu na mramor, který je přístupný po asfaltové vozovce, odbočující vpravo ze silnice Nedvědice-Věžná, rozloha 30x30 m.
Jižně od odkryvů "modrého mramoru" je lom kde krystalické vápence jsou bílé, místy šedě páskované. V tomto lomu je také odkryt kontakt s migmatity svrateckého krystalinika. Lom je oplocený a využívaný pravděpodobně pro občasnou těžbu. Mramory z tohoto lomu se používaly na stavby v okolí u např. hrad Pernštejn nebo kostel v Doubravníku. (1)

Geologie:
Při hranici svrateckého krystalinika s moravikem se nalézají četná čočkovitá tělesa krystalických vápenců, uložená v rulách. Na kontaktech mramorů a rul často vznikají erlany s typickou minerální asociací. (1)

Mineralogie:
V lůmeku lze nalézt kalcit, hesonit, vesuvian, wollastonit, diopsid aj. Krystalický vápenec na lokalitě má namodralou, v některých místech dosti sytou barvu, příčina tohoto anomálního zbarvení není dosud objasněna. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Nedvědice ID:967 (1)


Fotogalerie z návštěv

Nedvědice - mramor - 26.6.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

Petr Paulis (2001): Nejzajimavejsi lokality Moravy a Slezska, Kuttna, Kutna Hora.

Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A.: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 2006, roč. 91, s. 3-77.