FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Nedvědice - Fluorit

Nedvědice - Fluorit

Lokalizace:
Lokalita se nachází asi 700 m z. od kostela v Nedvědici. (1)

Informace o lokalitě:
Přístup je ze silnice č. 387 z Tišnova, hned za mostem přes Nedvědičku odbočíme vlevo směr Pernštejn a po 100 m vede za restaurací vpravo od autobusové zastávky asfaltová komunikace až ke starému vápencovému lomu. Odtud pokračujeme dále po lesní cestě ještě asi 300 m a těsně před brodem narazíme na lokalitu. Jedná se o vysoký suťový svah s četnými výchozy ortorul. (1)

Geologie:
Řada výchozů v okolí Nedvědice zachycuje těleso leukokratní ortoruly s vložkami dvojslídných svorů. Ortorula vykazuje výraznou foliaci a jsou pro ni charakteristické metamorfně deformované hydrotermální žilky se složením křemen nebo fluorit - turmalín.
Rula je leukokratní, středně zrnitá, obsahuje muskovit, místy je dvojslídná. Přítomny jsou K-živce i plagioklasy (zpravidla převažuje K-živec), běžný je undulózní křemen, Akcesoricky je přítomen turmalín, apatit a zirkon.
Původním protolitem ortoruly od Nedvědic byl leukokratní peraluminický granit, jehož tavenina byla bohatá na bór a fluor. Drobné hydrotermální žilky s fluoritem a turmalínem, popř. křemenem vznikly ještě před metamorfním přepracováním, které proběhlo v podmínkách amfibolitové facie. (1)

Mineralogie:
Převažující muskovit je velmi bohatý na fluor, podobně jako vzácně nalezený annit.
Turmalín I má sloupcovitá zrna uložena osou Z v rovinách foliace a je hojně doprovázen muskovitem. Turmalín II je asociován s fluorite, ve kterém bývá uzavřen. Jejich složení je podobné – jedná se o fluorový skoryl až dravit. Oba mají vysoké zastoupení F, obsah Li je nízký.
Fluorit na žilkách tvoří krystaly kubického typu až centimetrových rozměrů a má temně fialovou barvu. Na žilkách křemene se vyskytují drobné křišťály. (1)

Zdroj:
Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - Nedvědice - rula (1)


Fotogalerie z návštěv

Nedvědice - fluorit - 26.6.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A.: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 2006, roč. 91, s. 3-77.