FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

KomároviceKomárovice

Komárovice

Komárovice

Lokalizace:
Komárovice se nacházejí asi 10 km jv. od Jihlavy.

Informace o lokalitě:
Staré odvaly se nacházejí na okraji lesa necelý kilometr jižně od obce.

Geologie:
Na drobných pravých žilách směru S-J bylo zjištěno obdobné zrudnění jako v nedalekém jihlavském revíru.

Mineralogie:
Vedle křemene zde najdete baryt, obecné sulfidy (galenit, pyrit, sfalerit) a zelený pyromorfit. Zjištěn byl též fluorit.


Komárovice


Komárovice

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Komárovice

Literatura

PAULIŠ, Petr a Stanislav KOPECKÝ. Minerály stříbra a jejich lokality v České republice: kompletní přehled a popis 135 nalezišť stříbrných minerálů ČR. Kutná Hora: Kuttna, 2012.
ISBN 978-80-86406-64-0.Komárovice