FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Hřídelecká hůrkaHřídelecká Hůrka

Hřídelecká Hůrka

Hřídelecká Hůrka

Hřídelecká hůrka

Lokalizace:
Hřídelecká hůrka se nachází na východním okraji obce Hřídelec. (1)

Informace o lokalitě:
Opuštěný lom po vytěžení bazaltoidů, výskyty komínových brekcií s xenolity. (1)

Geologie:
Geologická charakteristika podle terénní dokumentace J. Křeliny a O. Shrbeného (ČGÚ) a mineralogického studia O. Pacáka (1959). Hřídelská Horka je sopečný komín, v němž pňové žíly nefelinického bazanitu byly téměř zcela vylámány více než 20 m hlubokými šachtovými chodbami, v roce 1926 byl lom opuštěn. V reliktech zachovalý bazanit je silně alternovaný, místy silně karbonitizovaný a přechází do komínové nebo subvulkanické brekcie s četnými xenolity křídových sedimentů, z nichž některé mají i několik m v průměru (1).

Mineralogie:
Z minerálů jsou odtud známy aragonit , vápenec, apatit, olivin, chromit, chromdiopsid, klinoanstatit, amfibol, prhotin, pyrit, siderit, titanaugit, magnetit, ilmenit, biotit a provskit. V mandlovcových dutinách byly zjištěny: analcim, ankerit, vápenec, siderit, chlorit, aragonit a v sopečných brekciích: vápenec, dolomit, ankerit, limonit, psilomelan, aragonit, chabasit, opál, chalcedon, lublinit, montronit. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Hřídelecká hůra - ID : 73 (1)


Hřídelecká Hůrka


Hřídelecká Hůrka

Fotogalerie nálezů

Hřídelecká hůrka - 5.4.2009Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech.

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech: Die interessantesten mineralogische Fundstellen in Tschechien. Kutná Hora: Kuttna, 2000.
ISBN 80-86406-08-3.Hřídelecká Hůrka