FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Heřmanov

Heřmanov

Lokalizace:
Mírně zalesněná deprese 550 m JJZ. od obce Heřmanov, 3,5 km JV. od Křižanova. Remízek a přilehlá lada. (1)

Informace o lokalitě:
Zbytky povrchového (zvodnělého) výchozu, kontakt pegmatitu a hadce. (1)

Geologie:
Kontakt pegmatitu a hadce v gfohlských ortorulách strážeckého moldanubika (Bernard 1983). Naleziště světoznámých heřmanovských koulí tj. koncentricky uspořádané směsi flogopitu a antofylitu (Rýda Karel, 20.10.1994). Proterozoické horniny pestré skupiny moldanubika, které tvoří podklad lokality se zde vyznačují tím, že obsahují málo křemene a draselných živců(někdy mohou i zcela chybět). (1)

Mineralogie:
Naproti tomu obsahují více plagioklasu a jsou doprovázeny kontaktně metasomatickými zónami s charakteristickou asociací minerálů. "Heřmanovské koule" na kontaktu pegmatitu s hadcem jsou čočky, případně koule, o průměru 10 cm a více, jejichž jádro je tvořeno většinou plochou peckou složenou z větších šupin zelenohnědého flogopitu a okraj z vláknitého stříbrně šedavého anthofylitu. Vlákna anthofylitu stojí kolmo na povrch pecek. Mezi těmito zónami se často vyskytuje zóna celistvé šedozelené hmoty, která je složena z chloritu a montmorilonitu. Povrch koulí pokrývá opět flogopit, jenž také tvoří pojivo mezi jednotlivými koulemi. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Heřmanov ID:1079 (1)


Fotogalerie z návštěv

Heřmanov - 20.9.2009Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.