FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

DoubravčanyDoubravčany

Lokalizace:
Dobravčany - vých. okraj obce (za posledním domem při výjezdu směrem na Kolín, po levé straně silnice),cca 18 km z. od Kutné Hory. (1)

Informace o lokalitě:
Oplocený opuštěný lom nacházející se za domem č.p. 65. Přírodní památka.

Geologie:
Kutnohorské krystalinikum - stébelnatá až plástevnatá ortorula z Doubravčan. V okolí Doubravčan můžeme na řadě míst pozorovat různé typy stébelnatých až plástevnatých dvojslídných ortorulových hornin, které zastupují při sz. okraji obce barevně kontrastní a velmi dekorativní typy. Dokonalé ukázky těchto hornin je možno spatřit v zídkách staveb v sz. části obce. U v. okraje mostku přes Výrovku v Doubravčanech se nalézá chráněná lokalita stébelnaté ruly, jejíž těleso zde bylo otevřeno stěnovým lůmkem. (1)

Mineralogie:
Stébelnatá až plástevnatá ortorula.

Zdroj:
Geologické lokality - Doubravčany ID:1486 (1)


Fotogalerie z návštěv

Doubravčany - 25.4.2010Fotogalerie nálezů

Připravuji...Literatura