FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Dolní Bory - desilikovaný pegmatitDolní Bory - desilikovaný pegmatit

Dolní Bory - desilikovaný pegmatit

Dolní Bory - desilikovaný pegmatit

Dolní Bory - desilikovaný pegmatit

Lokalizace:
Na severozápadním okraji Dolních Borů vystupuje pozoruhodný desilikovaný pegmatit. (1)

Informace o lokalitě:
Jde o nevelké těleso čočkovitého tvaru, 3-4 m mocné, vystupující na styku migmatitizované ruly s borským hadcem, na jehož složení se podílejí následující jednotky: granitická, písmenková, bloková a albitová. (1)

Geologie:
V samém jádru celého tělesa výrazně převládá nazelenale zbarvený ortoklas, zatímco křemene je málo, což je příznačné pro pegmatity v hadcích strážeckého moldanubika a jsou proto označovány jako desilikované. Zvláštností tohoto pegmatitu je písmenkový pegmatit, z něhož byl vyluhován křemen, zatímco draselný živec zůstal zcela nedotčen. (1)

Mineralogie:
Prázdné prostůrky po křemenných ichtyoglyptech vyplnil později zeleně až hnědě zbarvený opál. Vedle ortoklasu byl zjištěn albit, v malém až nepatrném množství turmalín - skoryl, biotit, granát, ferocolumbit, mikrolit, zirkon a chlorit. (1)

Zdroj:
Stránky plné kamení - Desilikovaný pegmatit v Borech (1)


Dolní Bory - desilikovaný pegmatit


Dolní Bory - desilikovaný pegmatit

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Dolní Bory - desilikovaný pegmatit

Literatura

STANĚK, Josef. Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí. Bory: Obec Bory, 2009.
ISBN 978-80-254-5387-2.Dolní Bory - desilikovaný pegmatit

Dolní Bory - desilikovaný pegmatit na internetu

Stránky plné kamení - Desilikovaný pegmatit v Borech (1)