FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

ChrtníkyChrtníky

Chrtníky

Chrtníky

Chrtníky

Lokalizace:
Lom v vrchu Mezihoří (kóta 297.0 m), V. od silnice Svojšice - Chrtníky, v pravobřežní části údolí potoka Struha. (1)

Informace o lokalitě:
Aktivní lom v paleozoických diabasech s odkryvy transgrese křídy přes paleozoický podklad. (1)

Geologie:
Lom je založen v paleozoické vyvřelé hornině - diabázu. V nejvyšší části lomu, cca v 280 - 290 m n.m., je rozsáhlý systém úzkých depresí (kapes), vyplněných tzv. příbojovými křídovými sedimenty. Výplň kapes je tvořena valouny a balvany diabázu o velikosti do 1 m. (1)

Mineralogie:
Mezerní hmotu mezi valouny tvoří organodetritické vápence s hojnou fosilní faunou ústřic (druh Exogyra reticulata), brachiopodů (druh Cyclothyris zahalkai), ostnů ježovek např. druhu Cidaris sorigneti aj. Povrch valounů je místy pokryt tenkými železitými krustami a přisedlými společenstvy fosilních organismů (dírkovci, mlži, koráli, mořské houby, červi a mechovky) vykazující dvě etapy osídlení (Žítt a Nekvasilová 1991). (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Chrtníky ID:111 (1)


Chrtníky


Chrtníky


Chrtníky

LiteraturaChrtníky