FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Černá SkálaČerná Skála

Lokalizace:
Erozí obnažených hornin podloží křídy, tvořících jádro potštejnské antiklinály, je využito těžbou v etážovém lomu na Černé skále nedaleko Potštejna, při silnici ze Lhoty u Potštejna do Záměle. (1)

Informace o lokalitě:
Těžen je silně diferencovaný granodiorit, jehož jednotlivé varianty lze spatřit ve zdivu potštejnského hradu. Je zde tmavošedá hrubozrnná varianta, hrubozrnný granodiorit s červenými živci a zelenavými pyroxeny, jemnozrnná šedá odrůda a produkty pegmatitových a aplitových žil. (1)

Geologie:
.

Mineralogie:
.

Zdroj:
Geovědy - CHOCEŇSKO-ORLICKOÚSTECKO str. 15 (1)


Fotogalerie z návštěv

Černá Skála - 7.10.2007Fotogalerie nálezů

Černá Skála - 7.10.2007Literatura