FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

Bořetice


Lůmek je zajímavým pozůstatkem po průmyslové těžbě místních granátů (zvaných „Kolínské granáty“), které se zde dobývaly od poloviny 18. do počátku 19. století. V okolí jsou další lokality spojené s výskytem Kolínských granátů. (2)


Bořetice

Bořetice

Bořetice

Bořetice

Lokalizace:
Lom při cestě severně od obce podél Vysockého potoka, cca 150 m od okraje obce. (1)

Informace o lokalitě:
Stěnový lomek částečně zarostlý, 20x8 m, při pravé straně cesty. Budina eklogitu v korytě potoka pod žel. viaduktem v délce cca 20 m jako další horninový typ doplňující vysokotlakou asociaci. (1)

Geologie:
Odkryv silně deformovaných ultrabazik - granátických serpentinitů - tvořících budinu uzavřenou v heterogenních metamorfitech kutnohorského krystalinika. V lomové stěně jsou odkryty provrásněné serpentinity se silnou lineací roztažení v důsledku mylonitizace, v nichž došlo k intenzívní přeměně granátu. Ten je zachován pouze v méně deformovaných doménách. (1)

Mineralogie:
.

Zdroj:
Geologické lokality - Bořetice - lom ID:1353 (1)
Cesty a památky - Kolínsko - LŮMEK NA VYSOCKÉM POTOCE U BOŘETIC (2)


Bořetice

Fotogalerie z návštěv

Bořetice - 23.5.2009Bořetice

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Bořetice

Literatura

PEJŠA, Jaroslav, Ivo RUS a Pavel VONIČKA. Geologicko-paleontologické VKP. Kolín: Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, 2011. Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska.
ISBN 978-80-260-1509-3.

Běhal Z., Novák F., Pauliš P., Pejša J.: Historická naleziště českého granátu (pyropu) na Kolínsku A jejich mineralogie, Práce muzea v Kolíně. Vydalo Regionální muzeum v Kolíně 2000.