FraJa SW

SoftWare, HardWare, Sítě, ...

BochoviceBochovice

Bochovice

Bochovice

Lokalizace:
Pole mezi kótou 568 m a obcí Bochovice SZ od obce Bochovice. (1)

Informace o lokalitě:
Obdělávaná pole s výchozy křemenných a pegmatitových žil. (1)

Geologie:
Křemenné žíly vystupují společně s aplity a pegmatity v porfyrických durbachitech třebíčského masívu. Jednotlivé žíly směru S-J a SZ-JV jsou soustředěny do dvou žilných polí, vymezených geofyzikálním a geologickým průzkumem. (1)

Mineralogie:
V žilách převládá bílý a šedý křemen s několika zónami ametystu a záhnědy. Kromě tzv. hradbového ametystu jsou časté i krystaly ametystu, záhnědy a morionu, někdy i listovité pseudomorfózy po kalcitu. V drobných pegmatitech se vyskytly i některé vzácnější minerály (pseudorutil, aeschynit ...). Lokalita je vyjímečná množstvím žil i kvalitou minerálů a je vhodná pro studium vývoje hydrotermální mineralizace v třebíčském masívu. (1)

Zdroj:
Geologické lokality - Bochovice - Mrákotiny ID:1087 (1)


Bochovice

Fotogalerie z návštěv

Bochovice - 20.9.2009Bochovice

Fotogalerie nálezů

Připravuji...Bochovice

Literatura

PAULIŠ, Petr. Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001.
ISBN 80-86406-14-8.Bochovice